Betere zetmeelverteerbaarheid met Dent-mais

header

Binnen de commerciële maisrassen bestaan er wereldwijd twee grote mais genetica pools: Flint mais en Dent mais. De belangrijkste verschillen tussen de kenmerken van Dent en Flint zijn hieronder schematisch weergegeven.

Verschillen tussen Dent- en Flint-mais

Dent-mais

Flint-mais

 • Melig zetmeel
 • Hoger opbrengstpotentieel
 • Betere droogteresistentie
 • Hogere zetmeelverteerbaarheid
 • Stabiele gezonde restplant
 • Zachte korrel voor betere verkleining
 • Glazig zetmeel
 • Snelle jeugdgroei
 • Vroege bloei
 • Stabieler in opbrengst onder koude omstandigheden


Zetmeelverteerbaarheid

De zetmeelverteerbaarheid van Dent-mais is aanmerkelijk hoger dan van Flint-mais door een lager prolamine eiwitgehalte. Ook bij een toename van het drogestof % van de silage, blijft het zetmeel in Dent-maiskorrels beter en sneller beschikbaar voor pensbacteriën. Dat resulteert in een hogere zetmeelverteerbaarheid en een betere benutting van het ruwvoer. Het verschil in zetmeelverteerbaarheid tussen Flint- en Dent-mais is met name groot in de eerste 6 maanden na het openen van de maiskuil.

De waarde van Dent voor de melkveehouder

 • Hoog opbrengstpotentieel en zeer gezonde plant
 • Hoge verteerbare zetmeel-opbrengst
 • Maximale benutting van de aanwezige
 • voederwaarde in Dent-mais
 • Vroeg voeren van nieuwe kuil
 • Minder aanpassing rantsoen, gelijkmatigere overgang van oude naar nieuwe maiskuil
 • Aanzienlijk minder zetmeelresten in de mest
 • Minder bijsturen met krachtvoer – betere ruwvoerefficiëntie
 • Dent-mais laat zich gemakkelijker malen tot CCM
Dent-mais-1
Dent-mais-1 Dent-mais-1
Dent-mais-1
Dent-mais-1 Dent-mais-1
Dent-mais-3
Dent-mais-3 Dent-mais-3
Dent-mais-3
Dent-mais-3 Dent-mais-3