Gewasveld met opkomst van de zon

Eloge

Herbicide

ELOGE

is een selectief na-opkomst herbicide in winterkoolzaad, sierplanten (niet bestemd voor consumptie), voedererwten, vicia-bonen, bieten, wortelen, uien, bosuien, prei, wortelpeterselie

Toegelaten gewassen

Bieten

Beet, Sugar (Beta vulgaris ssp. vulgaris)

Erwten

Pea

Pea, Field (Pisum sativum var. arvense)

Koolzaad

Prei

Uien

wortel

Behandelde onkruiden

Toegelaten teelten

  • Duist
  • Straatgras
  • Windhalm

gelieve kennis te nemen van het etiket voor de volledige werking van het product

etiketten zoeken voor dit product