Gewasveld met opkomst van de zon

Tekken

Herbicide

TEKKEN

is een selectief herbicide tegen dicotylen in granen.
Bestrijdt diverse éénjarige en doorlevende onrkuiden zoals kleefkruid, klaproos, duivekervel, dovenetel, hennepnetel, melganzevoet, veelknopigen.

Toegelaten gewassen

Granen

Behandelde onkruiden

Toegelaten teelten

  • Aardappel
  • Aardappelopslag
  • Dovenetel
  • Duivekervel
  • Hennepnetel
  • Kleefkruid
  • Korenbloem
  • Muur
  • Zuring

gelieve kennis te nemen van het etiket voor de volledige werking van het product

etiketten zoeken voor dit product