Vydate® 10G

Nematocide

Vydate® 10G is een bodeminsecticide en nematicide tegen aaltjes.

Vydate 10G is werkzaam tegen vrijlevende aaltjes, cyste-aaltje en knolaaltjes.

Vydate 10G heeft een goede nevenwerking tegen een aantal insecten (wortelvlieg, luis...). Zijn efficiëntie is weinig afhankelijk van de bodemomstandigheden dankzij zijn goede oplosbaarheid.

Vydate 10G verbetert de stand van het gewas door het behoud van zijn vegetatieve kracht. 

Bodeminsecten in de aardappelteelt

Bodeminsecten in de aardappelteelt

Bodeminsecten veroorzaken de laatste jaren meer en meer problemen. In de teelt van aardappelen blijven aaltjes en ritnaalden een belangrijke bron voor opbrengstderving en kwaliteitsverlies. Daarnaast stellen we vast dat ook de luizendruk een specifieke aanpak vereist.

In de brochure Bodeminsecten in de aardappelteelt zetten we de problematiek met bodeminsecten op een rijtje en bieden we mogelijke oplossingen aan.

Download brochure

De sterke punten van Vydate® 10G

Goed oplosbaar

Vydate 10G lost gemakkelijk op en heeft weinig vocht nodig om werkzaam te zijn. Het werkt daarom goed in zowel natte als droge jaren.

Systemische werking

Door de systemische werking verplaatst de werkzame stof naar de groeipunten. Dit zijn de delen van de plant waar de aaltjes voorkeur voor hebben en waar de werkzame stof het meest effectief is.

Werkzaam tegen alle aaltjes

Vydate 10G is ideaal voor een brede inzet tegen aaltjes. Het is effectief tegen vrijwel alle schadelijke aaltjes in België.

Veilig voor nuttige aaltjes

Vydate 10G is selectief voor onder andere de bacterie,- en schimmel etende aaltjes die ook het meest voorkomen in de gemiddelde bodem.

Geschikt voor alle grondsoorten

De werkzame stof bindt zich nauwelijks aan organisch materiaal. Dit maakt Vydate 10G geschikt voor alle grondsoorten.

Vierkant_beeld_aaltjesbrochure

Schadelijke aaltjes in de akkerbouw

De meeste problemen met aaltjes zitten ingebakken in het bouwplan: gewas- en raskeuze, teeltfrequentie en gewasvolgorde. Het succes van een effectieve aaltjesbeheersing schuilt in het combineren van een goed bouwplan met bedrijfshygiëne, opslagbestrijding, bemonstering en - indien nodig - de inzet van granulaten zoals Vydate 10G. 

Indien u meer informatie wenst over de verschillende soorten schadelijke aaltjes en de werking van Vydate 10G hierop, neem dan een kijkje in onze Aaltjesbrochure.

Download brochure
Aaltjesschema

Aaltjeschema

In dit Aaltjesschema vindt u een overzicht van de verschillende aaltjes en de teelten waarin ze voorkomen, de mate van schade die de aaltjes kunnen aanrichten en de mate van vermeerdering.

Op aaltjesschema.nl kunt u een eigen aaltjesschema aanmaken met daarin de voor u belangrijke gewassen.

Download aaltjesschema
Wortellesieaaltje

Meer weten over aaltjes?

Aaltjes.net