Nevenwerkingen van Vydate® 10G

Something went wrong. Please try again later...

Naast een aaltjeswerking heeft Vydate 10G ook een werking op diverse insecten. Door de goede oplosbaarheid wordt de werkzame stof snel opgenomen in de plant en wordt deze herverdeeld naar de groeipunten, wortels en het blad. Hierdoor werkt Vydate ook tegen een aantal vretende en zuigende insecten in verschillende teelten.

Aardappelen

Luizen

Vydate wordt opgenomen door de wortels van de poter. Vanaf opkomst zijn zo de nieuwe stengels direct beschermd. Dit terwijl een nieuwe stengel anders pas beschermd is wanneer er een bespuiting plaatsvindt. Vydate is hiermee een extra instrument voor luisbestrijding en daarmee ook virusbeperking. Wel is ons advies om ook bij inzet van Vydate gewoon op tijd te beginnen met de luizenbestrijding tegen overdracht van non-persistente virussen.

Coloradokevers

In de eerste weken van de teelt heeft Vydate ook op coloradokevers een goede werking. Zowel op de volwassen kevers als op de jonge larven.

Ritnaalden

Vydate heeft tevens een nevenwerking op bodeminsecten zoals ritnaalden. Het heeft echter niet de duurwerking om tot laat in de teelt de dochterknollen allemaal te beschermen, maar het kan zeker helpen om in het begin van de teelt aantasting te voorkomen. Dit zorgt voor een minder hoge populatieopbouw gedurende het seizoen.

Wortelen

Wortelvlieg

Vydate kan wortelen beschermen tegen de eerste generatie wortelvlieg. Vydate bestrijdt namelijk de made die de wortel aantast. Let wel op bij hele vroege zaai, dan kan de eerste vlucht van wortelvliegen pas komen op het moment dat Vydate is uitgewerkt.

Luizen

Bij gebruik van Vydate zijn de wortelen de eerste weken na opkomst beschermd tegen luizen.

Suikerbieten

Luiswerking

Vydate kan een populatieopbouw van bijvoorbeeld de zwarte bonenluis helpen voorkomen. Daarnaast werkt Vydate ook tegen groene perzikluis. Echter komen deze vaak later in de teelt, wanneer de hoeveelheid Vydate in de plant is afgenomen.

Ritnaalden en emelten

Met toepassing van Vydate zullen er minder planten wegvallen door aantasting van ritnaalden en emelten. Dit kan kostenbesparend werken, omdat overzaai voorkomen wordt.

Aardvlooien en bietenkever

Vydate kan helpen om de populatieopbouw van aardvlooien te onderdrukken. Daarnaastheeft het zowel ondergronds als bovengronds een goede nevenwerking tegen de bietenkever.