Earflex

header

Earflex is een relatief nieuw begrip in mais en verwijst naar de flexibiliteit van maishybriden om hun kolfgrootte aan te passen. Een maishybride met EarFlex is in staat zijn kolfontwikkeling aan te passen aan de groeiomstandigheden.

Met andere woorden; de kolf kan onder gunstige omstandigheden groter worden door het aantal korrels rondom (bijvoorbeeld 14-16-18) en/of het aantal korrels in de rij (lengte) te vergroten. Een maishybride met EarFlex heeft daardoor een sterke ‘flexibiliteit’ in de ontwikkeling van zijn kolf.

Verschillen tussen rassen in EarFlex

 • Er zijn grote verschillen in EarFlex tussen maisrassen onderling
 • In het algemeen kennen DENT-rassen een grotere EarFlex dan FLINT-rassen

Aanpassing aan de droogte tijdens het groeiseizoen van mais, vraagt om een heroverweging van de gekozen plantdichtheid. Wellicht dunner zaaien als er droogte wordt verwacht.

 • Rassen met een grote EarFlex gaan bij lagere plantdichtheid compenseren in de kolf. Zij vormen dan grotere kolven.
 • Het verlies in aantal kolven wordt gecompenseerd door de grootte van de kolven.
 • Het opbrengstverlies van EarFlex maisrassen bij lagere plantdichtheden wordt gecompenseerd en is over het algemeen beperkt.

Voordelen EarFlex voor de koe

De maisteler kan met EarFlex het zetmeelgehalte in de maissilage beïnvloeden, afhankelijk van de voerbehoefte van zijn rantsoen en zijn veestapel. Daarnaast kan de maisteler beter inspelen op de lokale omstandigheden, zoals late of vroege zaai, droogtegevoelige grond of extra late zaai na een eerste grassnede.

Afhankelijk van de zaaidichtheid zal de teler de grootte van de EarFlex kolf kunnen beïnvloeden en daarmee het te verwachten zetmeelpercentage in de maissilage. Een EarFlex-maishybride kan bij een lagere plantdichtheid worden gezaaid en compenseert door een redelijk gelijkblijvende opbrengst en zetmeelpercentage. Maisrassen kunnen ingedeeld worden naar hun eigenschap voor minder of meer EarFlex.

Mais telen in drogere omstandigheden

Dunner zaaien met rassen met goede EarFlex

Waarom dunner zaaien bij droogte?

 • Minder planten verdampen samen minder water en gaan efficiënter om met water.
 • Minder planten beschikken per plant over meer water en voedingsstoffen.

Wat is EarFlex?

 • EarFlex is de mogelijkheid die een maisplant vertoont om, naargelang de groeiomstandigheden, een grotere of kleinere kolf te vormen.
 • Er worden meer rijen rond de spil gevormd of meer rijen langs de spil.

Waarom is EarFlex belangrijk bij droogte?

 • Rassen met een grote EarFlex compenseren bij lagere standdichtheid in de kolf. Zij vormen dan grotere kolven.
 • Het verlies in aantal kolven wordt gecompenseerd door de grootte van de kolven.
 • Er is geen opbrengstverlies bij lagere standdichtheden.

Zijn er verschillen tussen rassen in EarFlex?

 • Er zijn heel grote verschillen in EarFlex tussen rassen.
 • Algemeen kennen Dent rassen een grotere EarFlex dan Flint rassen.
 • Uit een oriënterende proef bij 2 Dent rassen bleken de kolven uit de randrijen 62,2 % zwaardere te zijn dan de kolven van planten binnenin het gewas. Bij de 2 Flint rassen was het verschil slechts 29,3 %.

Wanneer kiezen voor rassen met hoge EarFlex?

 • Als men overweegt dunner te zaaien wegens bvb de droogte.
 • Als men vermoedt extra planten uitval te hebben bvb door insecten.
 • EarFlex is een soort verzekering bij lage plantdichtheden.