CORTEVA-PRIVACYVERKLARING

Herzien op 1 juni 2019

Corteva Agriscience™ (“Corteva” “we/wij” of “ons”) vindt uw privacy belangrijk. We willen dat u weet hoe we informatie verzamelen, gebruiken en onthullen. Samen met het Beleid ten aanzien van cookies & vergelijkbare technologieën van Corteva beschrijft deze Privacyverklaring (“Privacyverklaring”) onze procedures voor de verzameling van informatie:

 • Via websites die door ons worden beheerd en van waaruit u deze Privacyverklaring hebt geopend (de “Websites”)
 • Via softwareapplicaties die we beschikbaar stellen voor gebruik op of via computers en mobiele apparaten en van waaruit u deze Privacyverklaring hebt geopend (de “Apps”).
 • Via onze pagina's in de sociale media van waaruit u deze Privacyverklaring hebt geopend (gezamenlijk te noemen onze “Sociale-mediapagina's”).
 • Via e-mailberichten die we u sturen en die een link naar deze Privacyverklaring bevatten.
 • Offline in die gevallen waarin kennisgeving een juridische vereiste is.

We verwijzen naar de Websites, Apps en onze Sociale-mediapagina's gezamenlijk als de “Diensten.”

Door Persoonsgegevens te verstrekken aan Corteva gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van deze Privacyverklaring.

Als u via het Career Center op de Websites naar een baan solliciteert, is op ons gebruik van door u verstrekte Persoonsgegevens de Corteva-privacyverklaring voor sollicitanten van toepassing.

PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens” zijn gegevens die u als persoon identificeren of die een identificeerbare persoon betreffen, zoals: 

 • Naam
 • Postadres (inclusief factuur- en afleveradressen)
 • Telefoon- of faxnummer (inclusief nummer van mobiele telefoon)
 • E-mailadres 
 • Nummer van betaalkaart/creditcard
 • Profielfoto
 • Account-ID van sociale media 
 • BTW-nummer van leverancier of klant
 • Burgerservicenummer
 • Door het bedrijf verstrekte ID
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Financiële gegevens bij een kredietaanvraag
 • Bankgegevens, zoals rekening- en routenummers
 • Wachtwoorden en herinneringsvragen/-antwoorden
 • Aankoopgeschiedenis
 • Locatie/GPS-gegevens

Verzameling van Persoonsgegevens

Wij en onze dienstverleners verzamelen op allerlei manieren Persoonsgegevens, bijvoorbeeld: 

 • Via de Diensten
  • Wij verzamelen Persoonsgegevens via de Diensten, bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief, u een account aanmaakt om toegang te krijgen tot de Diensten, een bestelling plaatst of een aankoop doet, een kredietaanvraag doet, een verzoek indient, uw productaankoop registreert, een garantieverklaring indient of een chatfunctie gebruikt.
 • Offline
  • Wij verzamelen offline Persoonsgegevens van u, bijvoorbeeld wanneer u ons of een van onze vakbeurzen bezoekt, telefonisch een bestelling plaatst of contact opneemt met de klantenservice.
 • Via andere bronnen

-  Wij ontvangen Persoonsgegevens via andere bronnen, bijvoorbeeld:

o   openbare databases en andere bronnen van derden

o   gezamenlijke marketingpartners en dienstverleners (waaronder sociale-mediaplatforms), wanneer deze de informatie met ons delen

-  Als u uw account voor sociale media koppelt aan uw account voor onze Diensten, deelt u bepaalde Persoonsgegevens van uw sociale-media-account met ons, bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres, foto, lijst met contactpersonen en andere informatie die beschikbaar is voor ons of die u ons beschikbaar stelt.

-  Wanneer u meedoet aan een wedstrijd, actie, sweepstake, enquête of andere campagne. 

-  Wanneer u een bijdrage levert aan een blog of forum.

Wij moeten Persoonsgegevens verzamelen om u de gevraagde Diensten te kunnen verlenen.  Als u de gevraagde informatie niet verstrekt, kunnen we mogelijk de Diensten niet verlenen. Als u aan ons of onze dienstverleners Persoonsgegevens van anderen verstrekt in samenhang met de Diensten, verklaart u bij deze dat u gemachtigd bent om dit te doen en om ons toestemming te verlenen deze gegevens in overeenstemming met de voorwaarden in deze Privacyverklaring te gebruiken.

Gebruik van Persoonsgegevens

Wij en onze dienstverleners gebruiken Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden.

 •  De functionaliteit van de Diensten leveren en voldoen aan uw verzoeken. Wij ondernemen de volgende activiteiten om onze contractuele relatie met u te beheren en/of te voldoen aan wettelijke verplichtingen:

      -  De functionaliteit van de Diensten aan u leveren, zoals het regelen van toegang tot uw geregistreerde account en het verlenen van de bijbehorende klantenservice.

      -   Reageren op uw vragen en voldoen aan uw verzoeken wanneer u contact met ons opneemt via een van onze online contactformulieren of anderszins, bijvoorbeeld wanneer u ons vragen, suggesties, complimenten of klachten stuurt of wanneer u een offerte of andere informatie over onze diensten aanvraagt.

      -   Uw transacties voltooien en u de bijbehorende klantenservice verlenen.

      -  U administratieve informatie versturen, zoals wijzigingen in onze voorwaarden en beleidsstukken.

      -  U desgewenst in staat stellen berichten naar anderen te sturen.

      -  Uw kredietaanvraag afhandelen.

 •  U voorzien van onze nieuwsbrief, informatie over onze producten en diensten en/of andere materialen en het makkelijk maken informatie via sociale media te delen.  Wij ondernemen de volgende activiteiten als we uw toestemming of een legitiem zakelijk belang hebben: 

       -  U marketing-gerelateerde berichten sturen (bijvoorbeeld via e-mail, tekstbericht, WhatsApp-bericht, in-app kennisgeving en sociale media) met informatie over onze diensten, nieuwe producten en ander nieuws over ons bedrijf.

       -  Het makkelijk maken om informatie via de door u gekozen sociale media te delen.

 • Analyse van persoonsgegevens voor bedrijfsrapportages en het verlenen van gepersonaliseerde diensten.  Wij ondernemen de volgende activiteiten als we uw toestemming of een legitiem zakelijk belang hebben:

-  De voorkeuren van onze gebruikers analyseren of voorspellen en op basis daarvan   samengevoegde trendrapporten opstellen over de manier waarop onze  digitale content wordt gebruikt, zodat we onze diensten kunnen verbeteren.

        -  U beter begrijpen, zodat we onze interactie met u kunnen personaliseren en u kunnen voorzien van informatie en/of aanbiedingen die zijn afgestemd op uw interesses.

        -  Uw voorkeuren beter begrijpen, zodat we via onze Diensten content kunnen leveren die naar onze mening relevant en interessant voor u is.

 • U de kans geven deel te nemen aan sweepstakes, wedstrijden en andere acties.  Wij ondernemen de volgende activiteiten om onze contractuele relatie met u te beheren.

       - We kunnen u de gelegenheid bieden om deel te nemen aan sweepstakes, wedstrijden of andere acties. Bij deze acties zijn soms aanvullende regels van kracht over de manier waarop we uw Persoonsgegevens gebruiken en onthullen.

 • Persoonsgegevens samenvoegen en/of anonimiseren.  Wij ondernemen de volgende activiteiten als we een legitiem zakelijk belang hebben:

       - We kunnen Persoonsgegevens samenvoegen en/of anonimiseren, zodat deze niet langer worden beschouwd als Persoonsgegevens. Dit doen we om andere gegevens te genereren die we voor elk doel kunnen gebruiken en onthullen.

 • Onze zakelijke doelen behalen. Wij ondernemen de volgende activiteiten om onze contractuele relatie met u te beheren, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en/of omdat we een legitiem belang hebben:

       -  Gegevensanalyse, bijvoorbeeld om de efficiency van onze Diensten te verbeteren.

       -  Audits, om te verifiëren dat onze interne processen werken zoals bedoeld en voldoen aan wet- of regelgeving of contractuele vereisten.

       -  Fraudepreventie en toezicht op de beveiliging, bijvoorbeeld om cyberaanvallen of             pogingen tot identiteitsdiefstal op te sporen en te voorkomen.

       -  Ontwikkeling van nieuwe producten en diensten.

       -  Uitbreiding, verbetering of aanpassing van onze huidige producten en diensten.

       -  Identificatie van gebruikstrends, bijvoorbeeld om te achterhalen welke onderdelen van  onze Diensten de meeste belangstelling trekken van gebruikers.

       -  Bepaling van de effectiviteit van onze promotiecampagnes, zodat we onze campagnes kunnen afstemmen op de behoeften en belangen van onze gebruikers.

       -  Uitvoering en uitbreiding van onze zakelijke activiteiten, bijvoorbeeld door te achterhalen welke onderdelen van onze Diensten de meeste belangstelling trekken van onze gebruikers, zodat we onze energie kunnen richten op het inspelen op de interesses van onze gebruikers.

Onthulling van Persoonsgegevens

We onthullen persoonsgegevens:

 • Aan ons moederbedrijf en gelieerde bedrijven voor de doelstellingen die in deze Privacyverklaring worden beschreven.

Klik hier [link naar lijst met gelieerde bedrijven] voor een lijst van de bedrijven in onze groep en hun locatie.

 • Aan onze externe dienstverleners, ter ondersteuning van de diensten die ze aan ons verlenen.

- Het gaat hierbij om diensten zoals website-hosting, gegevensanalyse, betalingsverwerking, orderafhandeling, informatietechnologie en bijbehorende infrastructuurlevering, klantenservice, e-maillevering en audits.

 • Aan derden, zoals agenten, detaillisten, distributeurs en andere zakelijke partners, om hen in staat te stellen u marketingberichten te sturen die aansluiten bij de door u gemaakte keuzen.
 • Aan externe sponsors van sweepstakes, wedstrijden en vergelijkbare acties.
 • Wanneer u ervoor kiest Persoonsgegevens te onthullen

- Via message boards, chats, profielpagina's, blogs en andere services waarop u informatie en content kunt publiceren (inclusief, maar niet beperkt tot, onze Sociale-mediapagina's).  Alle informatie die u via deze diensten publiceert of onthult, wordt openbaar en is beschikbaar voor andere gebruikers en het algemene publiek.

 • Als u informatie deelt via sociale media. 

- Als u uw account voor onze Diensten koppelt aan uw sociale-media-account, deelt u informatie met uw vrienden op deze sociale media, met andere gebruikers en met de provider van uw sociale-media-account. Door dit te doen, machtigt u ons om dit delen van informatie te ondersteunen en u begrijpt dat op het gebruik van gedeelde informatie het privacybeleid van de sociale-mediaprovider van toepassing is.

- Als u content van de Diensten via uw sociale-media-account deelt, kan bovendien de provider van de tool hiervoor in onze Diensten informatie over u verzamelen, waaronder mogelijk Persoonsgegevens.  Op het verzamelen, gebruiken en delen van informatie door deze provider is diens eigen privacybeleid van toepassing en wij zijn niet verantwoordelijk voor diens privacy- en beveiligingsmethoden of andere werkwijzen.

 • Aan derden in samenhang met licentieverlening, gezamenlijke ontwikkeling of vergelijkbare regelingen.

 

Andere vormen van gebruik en onthulling

We gebruiken en onthullen uw Persoonsgegevens ook waar nodig of gepast, met name als we hiertoe wettelijk zijn verplicht of een legitiem zakelijk belang hebben om dit te doen:

 • Om te voldoen aan toepasselijke wet- of regelgeving.

- Het kan hierbij ook gaan om wetgeving in andere landen dan het land waar u woont.

 • Om samen te werken met openbare instanties en overheidsinstellingen.

- Om te reageren op verzoeken of om informatie te verstrekken die naar onze mening belangrijk is.

- Het kan hierbij ook gaan om instanties in andere landen dan het land waar u woont.

 • Om samen te werken met wetshandhavingsinstanties.

-  Bijvoorbeeld wanneer we ingaan op verzoeken en bevelen van wetshandhavingsinstanties om informatie te verstrekken die naar onze mening belangrijk is.

 • Om andere wettelijke redenen.

-  Om naleving van onze algemene voorwaarden af te dwingen; en

-  Om onze rechten, privacy, veiligheid, eigendommen en/of die van onze gelieerde bedrijven, u of anderen te beschermen.

 • In samenhang met een verkoop of zakelijke transactie.

- We hebben een legitiem belang in het onthullen of overdragen van uw Persoonsgegevens aan derden in het geval van een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, opdracht, overplaatsing van of andere beschikking over alle of sommige van onze bedrijfsonderdelen, activa of voorraden (inclusief activiteiten in verband met een bankroet of vergelijkbare procedures).  Tot dergelijke derden behoren bijvoorbeeld een overnemende entiteit en diens adviseurs.

ANDERE INFORMATIE

Andere informatie” omvat alle informatie die niet uw specifieke identiteit onthult of die niet direct een identificeerbare persoon betreffen.

 • Browser- en apparaatgegevens
 • Gebruiksgegevens over apps of aangesloten apparaten of voertuigen
 • Informatie die wordt verzameld via cookies, pixeltags en andere technologieën
 • Demografische gegevens en andere door u verstrekte informatie die niet uw specifieke identiteit onthult
 • Informatie die zodanig is samengevoegd dat deze niet langer uw specifieke identiteit onthult
 • Fysieke locatie
 • Informatie over uw landbouwwerkzaamheden

Als we onder de toepasselijke wetgeving Andere informatie moeten behandelen als Persoonsgegevens, kunnen we deze informatie gebruiken en onthullen voor de doeleinden waarvoor we Persoonsgegevens gebruiken en onthullen zoals aangegeven in deze Verklaring.

Verzameling van Andere informatie

Wij en onze dienstverleners kunnen Andere informatie op allerlei manieren verzamelen, waaronder: 

 • Via uw browser of apparaat
  • Bepaalde informatie wordt door de meeste browsers of automatisch via uw apparaat verzameld, zoals uw MAC-adres (Media Access Control), computertype (Windows of Mac), schermresolutie, besturingssysteem en versie, fabrikant en model van het apparaat, taal, type en versie van uw internetbrowser en de naam en versie van de Diensten (zoals de App) die u gebruikt.  We gebruiken deze informatie om ervoor te zorgen dat de Diensten naar behoren werken. 
 • Via uw gebruik van de App
  • Wanneer u de App downloadt en gebruikt, kunnen wij en onze dienstverleners op basis van het nummer van uw apparaat gebruiksgegeven van de App volgen en verzamelen, zoals de datum en tijd waarop de App op uw apparaat toegang zoekt tot onze servers en welke informatie of bestanden zijn gedownload naar de App.
 • Via cookies, pixeltags en vergelijkbare technologieën
  • Cookies zijn stukjes informatie die direct op de door u gebruikte computer worden opgeslagen.  We kunnen cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën gebruiken op de Websites en Apps, maar ook in de e-mailberichten in HTML-indeling die we u sturen.  Dankzij cookies en vergelijkbare technologieën kunnen we informatie zoals het browsertype, de tijd die is besteed aan de Diensten, de pagina's die u hebt bezocht, taalvoorkeuren en andere bezoekgegevens verzamelen.  We gebruiken de verzamelde informatie voor verschillende doeleinden, waaronder analyses, het meten van de effectiviteit van onze marketingcampagnes en om u te voorzien van advertenties voor producten en diensten waarin u volgens ons geïnteresseerd zou kunnen zijn.  Op dit moment reageren we niet op Do not track-signalen (Niet bijhouden) van de browser.  Ga voor meer informatie, ook over hoe u zich kunt uitschrijven voor bepaald gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën, naar ons Beleid ten aanzien van cookies & vergelijkbare technologieën [link].
 • IP-adres
  • Uw IP-adres wordt door uw Internet Service Provider automatisch aan uw computer toegekend.  Als een gebruiker toegang zoekt tot de Diensten, kan diens IP-adres automatisch worden geïdentificeerd en vastgelegd in onze serverlogbestanden, samen met het tijdstip van het bezoek en de pagina's die werden bezocht.  Het verzamelen van IP-adressen is een standaardprocedure en gebeurt automatisch door veel websites, applicaties en andere diensten.  We gebruiken IP-adressen voor doeleinden als het berekenen van gebruiksniveaus, het diagnosticeren van serverproblemen en het verlenen van de Diensten.  Uit uw IP-adres kunnen we ook bij benadering uw locatie afleiden.
 • Fysieke locatie
  • We kunnen de fysieke locatie van uw apparaat verzamelen, bijvoorbeeld via satelliet-, mobiele-telefoonmast- of WiFi-signalen.  We kunnen de fysieke locatie van uw apparaat gebruiken om u te voorzien van gepersonaliseerde, op locatie gebaseerde diensten en content.  We kunnen de fysieke locatie van uw apparaat ook met onze marketingpartners delen, in combinatie met informatie over de advertenties die u hebt bekeken en andere informatie die we hebben verzameld, zodat deze u kunnen voorzien van meer gepersonaliseerde content en de effectiviteit van reclamecampagnes kunnen onderzoeken.  In bepaalde gevallen kunt u dergelijk gebruik en/of het delen van de locatie van uw apparaat weigeren, maar als u dit doet, zijn wij en/of onze marketingpartners mogelijk niet in staat u van toepasselijke gepersonaliseerde diensten en content te voorzien.

 

Gebruik en onthulling van Andere informatie

Wij kunnen Andere informatie voor elk doeleinde gebruiken en onthullen, behalve in die gevallen waarin dit onder toepasselijke wetgeving niet is toegestaan. In sommige gevallen kunnen we Andere informatie combineren met Persoonsgegevens. Als we dit doen, behandelen we de gecombineerde informatie als Persoonsgegevens zo lang deze gegevens zijn gecombineerd.

BEVEILIGING

We streven ernaar redelijke organisatorische, technische en administratieve maatregelen te gebruiken om Persoonsgegevens binnen onze organisatie te beschermen.  Helaas is geen enkel systeem voor gegevensoverdracht of -opslag gegarandeerd 100% veilig.  Als u redenen hebt om aan te nemen dat uw interactie met ons niet langer veilig is, vragen we u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen. Zie voor contactgegevens de sectie “Contact” hierna.

KEUZEN EN TOEGANG

Uw keuzen inzake gebruik en onthulling door ons van uw Persoonsgegevens

U kunt kiezen hoe uw Persoonsgegevens door ons worden gebruikt en onthuld voor marketingdoeleinden.  U kunt u uitschrijven voor het volgende: 

 • Het ontvangen van elektronische berichten van ons:  Als u vanaf enig moment niet langer marketing-gerelateerde e-mails van ons wilt ontvangen, kunt u zich uitschrijven via de afmeldfunctie die in dergelijke e-mailberichten is opgenomen.  Als u niet langer marketing-gerelateerde tekst- of SMS-berichten wilt ontvangen waarvoor u zich eerder hebt aangemeld, kunt u zich uitschrijven door dergelijke berichten te beantwoorden met de tekst STOP.
 • Het delen van uw Persoonsgegevens met gelieerde bedrijven voor hun direct-marketingdoeleinden:  Als u op enig moment wilt dat we uw Persoonsgegeven niet langer delen met gelieerde bedrijven voor hun direct-marketingdoeleinden, kunt u zich hiervoor hier uitschrijven.
 • Het delen van uw Persoonsgegevens met niet-gelieerde derden voor hun direct-marketingdoeleinden:  Als u op enig moment wilt dat we uw Persoonsgegeven niet langer delen met niet-gelieerde derden voor hun direct-marketingdoeleinden, kunt u zich hiervoor hier uitschrijven.

We zullen proberen zo snel als redelijkerwijs uitvoerbaar is te voldoen aan uw verzoek(en).  Als u zich heeft uitgeschreven voor marketing-gerelateerde e-mailberichten, kunnen we u nog steeds belangrijke administratieve berichten sturen waarvoor u zich niet kunt uitschrijven.

Persoonsgegevens bekijken, wijzigen of verwijderen 

Als u Persoonsgegevens wilt bekijken, corrigeren, bijwerken, onderdrukken of verwijderen, een bezwaar wilt indienen tegen de verwerking ervan of als u graag een digitale kopie wilt ontvangen om deze naar een ander bedrijf te sturen (in zoverre dit onder de toepasselijke wetgeving is toegestaan), dient u een verzoek hiertoe in via dit formulier of via Customer Information Center, Corteva Agriscience Netherlands B.V. - Zuid-Oostsingel 24 d, 4611BB Bergen op Zoom, The Netherlands.

Corteva Agriscience Belgium B.V. Bedrijvenlaan 9, Mechelen 2800, Belgium

We handelen uw verzoek af in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Geef in uw verzoek aan welke Persoonsgegevens u wilt wijzigen en of u wilt dat uw Persoonsgegevens in onze database worden onderdrukt.  Voor uw bescherming willigen we alleen verzoeken in ten aanzien van Persoonsgegevens die zijn gekoppeld aan het specifieke e-mailadres van waaruit u uw verzoek naar ons heeft gestuurd. We verifiëren mogelijk uw identiteit voordat we uw verzoek inwilligen.  We proberen uw verzoek zo snel als redelijk uitvoerbaar is af te handelen. 

We moeten mogelijk bepaalde informatie bewaren voor registratiedoeleinden en/of om transacties te voltooien die u in gang hebt gezet voordat u een verzoek tot wijziging of verwijdering indiende (als u bijvoorbeeld een aankoop doet of aan een actie meedoet, kunt u de verstrekte Persoonsgegevens pas na voltooiing van een dergelijke aankoop of actie wijzigen of verwijderen). 

BEWAARTERMIJN

We bewaren Persoonsgegevens zo lang als nodig is of toegestaan is voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. 

We gebruiken de volgende criteria om onze bewaartermijnen te bepalen: 

 • De duur van de periode waarin we een voortdurende relatie met u hebben en u de Diensten verlenen (bijvoorbeeld zo lang als u een account hebt bij ons of de Diensten blijft gebruiken);
 • Of er sprake is van een wettelijke verplichting waaraan we moeten voldoen (we zijn bijvoorbeeld op basis van bepaalde wetgeving verplicht gedurende een bepaalde tijd een registratie van uw transacties te bewaren voordat we deze kunnen verwijderen);
 • Of bewaren raadzaam is gezien onze wettelijke positie (bijvoorbeeld met betrekking tot toepasselijke verjaringstermijnen, gerechtelijke procedures of onderzoeken door toezichthouders).

DIENSTEN VAN DERDEN

Deze Privacyverklaring richt zich niet op, en we zijn niet verantwoordelijk voor, de praktijken op het gebied van privacy, informatie of andere zaken van derden, inclusief derden die websites of diensten beheren waarnaar de Diensten via een link verwijzen.  De vermelding van een dergelijke link betekent niet dat wij of aan ons gelieerde partijen het eens zijn met de inhoud van de betreffende site of dienst.

Daarnaast zijn wij niet verantwoordelijk voor het beleid en de praktijken op het gebied van informatieverzameling, -gebruik, -onthulling en -beveiliging van andere organisaties, zoals Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM of andere appontwikkelaars, appverstrekkers, sociale-mediaplatformproviders, besturingssysteemleveranciers, aanbieders van draadloze services of apparaatfabrikanten, met inbegrip van Persoonsgegevens die u aan andere organisaties onthult via of in samenhang met de Apps of onze Sociale-mediapagina's.

GEBRUIK VAN DIENSTEN DOOR MINDERJARIGEN

De Diensten zijn niet bedoeld voor personen die jonger zijn dan dertien (13) jaar en wij verzamelen niet bewust Persoonsgegevens van personen onder de 13.

RECHTSGEBIED EN GRENSOVERSCHRIJDENDE OVERDRACHT

Uw Persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt in elk land waar we vestigingen hebben of waar we dienstverleners aantrekken. Door gebruik te maken van de Diensten begrijpt u dat uw gegevens worden overgebracht naar andere landen dan het land waar u woont, inclusief de Verenigde Staten, waar mogelijk andere regels voor gegevensbescherming gelden dan in uw eigen land.  Onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk dat rechtbanken, wethandhavingsinstanties, regelgevende instanties of veiligheidsautoriteiten recht hebben op toegang tot uw Persoonsgegevens.

AANVULLENDE INFORMATIE TEN AANZIEN VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (EER): De Europese Commissie heeft van een aantal niet-EER-landen vastgesteld dat ze een passend beschermingsniveau bieden in overeenstemming met EER-normen (de volledige lijst van landen vindt u hier[ online lijst EU-commissie van landen met passend beschermingsniveau]. Voor gegevensoverdracht van de EER naar landen die volgens de Europese Commissie geen passend beschermingsniveau bieden, hebben we afdoende maatregelen genomen zoals standaardcontractclausules die zijn aangenomen door de Europese Commissie en bindende bedrijfsregels ter bescherming van uw Persoonsgegevens. U kunt hier een kopie van deze maatregelen opvragen.

GEVOELIGE INFORMATIE

Tenzij wij u hierom verzoeken, vragen we u ons geen gevoelige Persoonsgegevens te sturen of te onthullen (bijvoorbeeld burgerservicenummers, gegevens over ras of etnische afkomst, politieke overtuigingen, religie of andere overtuigingen, gezondheid, biometrische gegevens of genetische kenmerken, criminele achtergrond of lidmaatschap van een vakbond) op of via de Diensten of op andere manieren.

BETAALDIENST VAN DERDEN

We kunnen een externe betaaldienst gebruiken om betalingen die via de Diensten zijn gedaan te verwerken. Als u een betaling wilt doen via de Diensten, worden uw Persoonsgegevens verzameld door dergelijke externe partijen en niet door ons en is hierop het privacybeleid van deze partijen, en niet deze Privacyverklaring van toepassing.  We hebben geen controle over, en zijn niet verantwoordelijk voor, de verzameling, het gebruik en de onthulling van uw Persoonsgegevens door deze externe partijen.

UPDATES VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

Bij de aanduiding “Laatst bijgewerkt” aan het begin van deze Privacyverklaring kunt u zien wanneer deze Privacyverklaring voor het laatst is herzien. Wijzigingen gaan in op het moment dat de herziene Privacyverklaring is gepubliceerd op de Diensten. Uw gebruik van de Diensten na deze wijzigingen betekent dat u akkoord gaat met de herziene Privacyverklaring.

CONTACT

Als u nog vragen hebt over deze Privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via het speciale formulier, of via het:

Customer Information Center

Corteva Agriscience Netherlands B.V. - Zuid-Oostsingel 24 d, 4611BB Bergen op Zoom, The Netherlands.

Corteva Agriscience Belgium B.V. Bedrijvenlaan 9, Mechelen 2800, Belgium

Omdat de communicatie niet altijd beveiligd is, vragen we u geen creditcardnummers of andere gevoelige informatie te verstekken in uw contact met ons.

AANVULLENDE INFORMATIE TEN AANZIEN VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (EER)

U kunt ook:

 • Contact opnemen met onze Duitse DPO (Data Protection Officer) via e-mail.
 • Een klacht indienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit in uw land of regio, ook indien er sprake is van een vermeende schending van toepasselijke gegevensbeschermingswetten.  U vindt een lijst met gegevensbeschermingsautoriteiten op https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.