Onze inspanningen voor een duurzame groei voor 2030

Corteva Sustainibility picture 1

Opkomen voor de Landbouwers

25 miljoen landbouwers opleiden

Het dagelijks leven van 500 miljoen agrariers verbeteren

Uitstoot van broeikassen verminderen zonder afbreuk te doen aan het rendement

Corteva Sustainibility picture 2

Opkomen voor de Aarde

De gezondheidstoestand van de bodem van 30 miljoen hectare grond verbeteren

Vooruitgang boeken in het waterbeleid

De biodiversiteit in een gebied van 1 miljoen hectare herstellen

Corteva Sustainibility picture 3

Opkomen voor de Gemeenschap

De veiligheid van onze medewerkers garanderen

De autonomie van de vrouwen verhogen, kansen geven aan de jongeren en lokale gemeenschappen betrekken bij de activiteiten

1 miljoen uur vrijwilligerswerk

De transparantie in de bevoorradingsketen verhogen 

 

Corteva Sustainibility picture 4

Opkomen voor onze Activiteiten

Duurzaamheidscriteria opstellen voor onze nieuwe producten

De uitstoot van broeikasgassen reduceren

Uitsluitend duurzame verpakkingen gebruiken

De inspanningen op vlak van duurzaamheid verhogen op onze locaties

Voor meer informatie, kijk op sustainability.corteva.com .