Biologicals

Embrace A Balanced Future

biologicals logoMet het portfolio 'Biologicals' brengt Corteva Agriscience producten van natuurlijke oorsprong op de markt die aanvullend werken met onze conventionele gewasbeschermingsmiddelen.
Door biologische middelen te intergreren in uw landbouwsystemen, kunt u de uitdagingen aangaan op het gebied van resistentiebeheer, rendement op investering en winstgevendheid. Zo helpen we landbouwers om te gaan met veranderende omstandigheden en tegelijkertijd hun gewassen productief en gezond te houden.

BlueN® / Utrisha® N

BlueN® / Utrisha® N is een nieuwe revolutionaire ontwikkeling in de landbouw en stelt gewassen in staat om stikstof uit de lucht te binden.

We kennen allemaal vlinderbloemige gewassen. Deze kunnen stikstof uit de lucht binden. BlueN / Utrisha N zorgt ervoor dat ook niet-vlinderbloemige gewassen stikstof uit de lucht kunnen binden.

BlueN / Utrisha N is in alle teelten een mooie aanvulling: zowel in teelten waarin de wettelijke maximale bemesting onder het optimum ligt als in de traditionele landbouw. Maar ook bijvoorbeeld in biologische teelten waar kunstmest stikstof niet is toegestaan.

Groove™

Groove™ is een biostimulant in de groententeelt en is een combinatie van 2 melkzuurbacteriën. Groove stimuleert het bodemleven, verbetert de beschikbaarheid van voedingsstoffen zoals fosfaat en sporenelementen  door een pH-verlaging in de rhizosfeer en gaat de wortelontwikkeling stimuleren, en dus ook de opname van water en voedingstoffen.

Kinsidro™ Grow+

Kinsidro™ Grow+ bevat een hoog gehalte fulvinezuren (40%) en ook huminezuren (25%) (in combinatie met sporenelementen). Het is een unieke bladformulering met een lage dosering ontwikkeld om de fotosynthese te stimuleren en hiermee de groei te bevorderen. 

Kinsidro Grow + geeft een groeistimulans voor gebruik in bieten, graan, cichorei, koolzaad en mais.

Rasien™

™Rasien is een biostimulant in de groententeelt en is een combinatie van 2 melkzuurbacteriën. Rasien stimuleert het bodemleven, verbetert de beschikbaarheid van voedingsstoffen zoals fosfaat en sporenelementen  door een pH-verlaging in de rhizosfeer en gaat de wortelontwikkeling stimuleren, en dus ook de opname van water en voedingstoffen.

VigorSeed

VigorSeed is voor gebruik in aardappels en bevordert de kieming en de ontwikkeling van jonge planten.

VigorSeed is een combinatie van twee zee-algen met de micronutriënten mangaan en zink. VigorSeed bevordert de kieming van zaden of kieming van aardappelpootgoed. Het zorgt voor een snelle en uniforme opkomst en geeft een betere benutting van water en opname van voedingsstoffen. Zo geeft VigorSeed een groter aantal stengels per plant en een groter aantal knollen. 

Brochure Biostimulanten in de landbouw