NIEUW in Grasland: Proclova

Utrisha® N / BlueN® Biologicals

Pioneer Dent-mais

Inatreq™ Active - nieuwe molecule in granen

 

Onkruidbestrijding in grasland met witte klaver

Proclova is een nieuw herbicide dat een onkruidbestrijding mogelijk maakt in grasland met witte klaver, ook voor de bestrijding van meerjarige onkruiden.

Meer weten over Proclova?

Download onze brochures

Brochure biostimulanten in de landbouw

Brochure Biostimulanten 2024_front

Alle gewassen zijn onderhevig aan biotische stress (insecten, ziekten) en abiotische stress (hoge temperaturen, droogte, koude, wateroverlast, enz.). Deze kunnen de uiteindelijke opbrengst negatief beïnvloeden. Biostimulanten helpen de veerkracht van planten te verbeteren om de opbrengstverliezen door abiotische stress te verminderen.

Fungiciden in granen, aardappelen, uien en andere teelten

Brochure Fungiciden 2024

De nieuwe versie 2024 van deze brochure brengt het volledige fungicidegamma van Corteva, met de nieuwe erkenningen van Verben (erkenning in spelt en uitbreiding naar roesten), de graanfungiciden op basis van Inatreq Active en de nieuwe positionering van Zorvec om de resistentievorming tegen Phytophthora in aardappelen af te remmen en te vertragen.  

Brochure herbiciden grasland/grassen voorjaar

Brochure Herbiciden grasland voorjaar 2024_front

De zachte winter en de regen waren erg gunstig voor de ontwikkeling van diverse graslandonkruiden. Op veel percelen is de onkruiddruk dan ook hoger dan andere jaren. 

Deze brochure omvat het volledige assortiment herbiciden in grasland/grassen, met hun kenmerken en volledige werkingsspectra. Met extra aandacht voor ProClova: een nieuw herbicide dat een onkruidbestrijding mogelijk maakt in graslanden met witte klaver, ook voor de bestrijding van meerjarige onkruiden.

Herbiciden Granen 2024

Herbicide Granen VL 2024_front

In tegenstelling tot 2023 werden maar heel weinig graanpercelen in het najaar behandeld. En ook de aanhoudende regen zorgde ervoor dat het niet mogelijk was in tussentijd te behandelen.
Op de percelen die in oktober werden ingezaaid, zijn door de zachte winter de aanwezige onkruiden goed ontwikkeld. 

In de brochure Herbiciden granen 2024 vindt u ons advies voor een geslaagde onkruidbestrijding in granen. U leest er ook alles over het gamma pyroxsulam en Aylex, achteraan vindt u een compleet werkingsspectrum van de diverse herbiciden.

Pioneer Inkuilmiddelen - Laat uw winst niet liggen

Brochure Pioneer Inkuilmiddelen Belgie 2024_web_front

Als veehouder kent u het belang van goed ruwvoer van eigen bodem en doet u er tijdens het groeiseizoen alles aan om een zo hoog mogelijke opbrengst te halen van uw grasland of maisveld. Al te vaak zien we dat de kwaliteit van de oogst verloren gaat in de kuil. Dat is zonde. Juist in deze laatste stap van het ruwvoerproces valt er veel winst en rendement te behalen.

Goed in- en uitkuilen zorgt voor een goede bewaring en levert een smakelijke kuil voor het vee. Door het gebruik van het juiste inkuilmiddel, beperkt u drogestofverlies en verlies van eiwit en vermijdt u broei en schimmels in de kuil.

Zorg voor een hoge opname en benutting van uw eigen graskuil!

Grasoogst 2024 BEL_front

De meeste aandacht moet bij de grasoogst gaan naar een snelle en goede conservering. De kuil is zo sneller stabiel en er wordt minder eiwit afgebroken. Zo behoudt u de smaak en voederwaarde in de kuil, én verlaagt u drogestofverliezen. Dé schakel tot stabliteit in de kuil is voldoende melkzuurbacteriën.

Corteva AgriscienceTM, een bedrijf 100% gericht op landbouw

Als agrarisch bedrijf, werken en onderzoeken wij om het leven beter te maken.

Voor de boer, voor consumenten en voor de volgende generatie.

Maïsveld met zon

Oplossingen in gewasbescherming

De juiste inzet van gewasbescherming verzekert uw gewasopbrengst. Ontdek welke oplossingen we u te bieden hebben afgestemd op de betreffende teelt.

Meer informatie over onze producten
Wetenschapper in lab met planten

Wie we zijn

Corteva Agriscience ™, de landbouwafdeling van DowDuPont, is het Agriscience-bedrijf dat zich toelegt op een duurzame en toekomstbestendige landbouw.

Lees meer over ons