NIEUW in Grasland: Proclova

Utrisha® N / BlueN® Biologicals

Pioneer Dent-mais

Inatreq™ Active - nieuwe molecule in granen

 

Onkruidbestrijding in grasland met witte klaver

Proclova is een nieuw herbicide dat een onkruidbestrijding mogelijk maakt in grasland met witte klaver, ook voor de bestrijding van meerjarige onkruiden.

Meer weten over Proclova?

Download onze brochures

Grasland

Bestrijding van zomeronkruiden in grasland

Zuring en distels zijn zeker de twee meest voorkomende meerjarigen in grasland en zijn eveneens het moeilijkst te bestrijden op lange termijn. Maar ook verschillende schermbloemigen zoals bereklauw, zevenblad, fluitekruid, ... verschijnen volop in de zomer. Anderzijds kunnen meerjarige onkruiden in deze periode ook ideaal worden bestreden, de temperaturen zijn dan voldoende hoog om een goede werking te hebben van de meeste groeistoffen en de planten zijn volop actief (wat een betere bestrijding geeft).

GRANEN - Graanfungiciden op basis van Inatreq™ active

Inatreq Active Maart 2022

Deze brochure licht de werking en gebruik toe van Inatreq™ active op de belangrijkste ziekten in granen. Inatreq is een fungicide van natuurlijke oorsprong met een nieuwe werkwijze in de granen (Qil). Inatreq bestrijdt alle Septoria-stammen en roesten en laat zo een effectief resistentiemanagement toe. Dankzij zijn i-Q4 formulering is Inatreq flexibel in gebruik (T1 of T2) met een lange nawerking.

GRASLAND - Onkruidbestrijding in Grasland - Voorjaar

Onkruidbestrijding in Grasland Voorjaar

In het voorjaar bevinden de meeste onkruiden zich nog in het rozetstadium, dit is het ideale stadium om een onkruidbestrijding uit te voeren. Dit verhoogt enerzijds de droge stofopbrengst per ha en anderzijds wordt een betere kwaliteit (VEM-DVE) van het gras bekomen.

BIETEN - Onkruidbestrijding in Bieten

Onkruidbestrijding in Bieten 2022_front

De weersomstandigheden van maart-april hebben heel wat bietentelers doen beslissen in vooropkomst te behandelen. In deze percelen dreigt de werking van de herbiciden minder te zijn omwille van het gebrek aan neerslag. Matrigon™ wordt toegepast in na-opkomst - verbreedt het werkingsspectrum op éénjarige onkruiden in de FARM en bestrijdt meerjarige onkruiden langdurig.

AALTJES - Schadelijke aaltjes in de akkerbouw

Schadelijke aaltjes in de akkerbouw.

De meeste aaltjes zijn nuttige bodembewoners die leven van bacteriën, schimmels of insecten. Slechts een klein aantal soorten is schadelijk voor planten en veroorzaakt plantenziekten, ook wel plantparasitaire aaltjes genoemd. 

In deze brochure vindt u praktische informatie over deze schadelijke aaltjes en hoe u kwaliteit en opbrengstverlies door deze aaltjes kunt voorkomen.

AARDAPPELEN - Bodeminsecten in de aardappelteelt

Bodeminsecten in de aardappelteelt

Bodeminsecten veroorzaken de laatste jaren meer en meer problemen. Ook stellen we vast dat de luizendruk een specifieke aanpak vereist.

Utrisha® N/ BlueN® ; De Biologische Stikstofbron voor het gewas

Utrisha N_BlueN de nieuwe biologische stikstofbron voor het gewas

Utrisha® N/BlueN® is een innovatie op het gebied van stikstofbemesting. Deze biostimulant stelt gewassen in staat om op natuurlijke wijze stikstof uit de lucht te binden. Het is een nieuwe stikstofbron voor het gewas als aanvulling op de organische en minerale bemesting. Ook zou het een deel van deze traditionele bemesting kunnen vervangen. Utrisha® N/ BlueN® wordt in het begin van de teelt over het gewas gespoten en mag ook gebruikt worden in de biologische landbouw.

GRANEN - Graanherbiciden op basis van Arylex

Graanherbiciden op basis van Arylex active

Arylex™ active :

  • Gekenmerkt door een breed werkingsspectrum op breedbladige onkruiden en ook op deze die ALS-resistent zijn.
  • Vanaf stadium 3-blad tot stadium vlagbladschede gezwollen
  • Werkzaam bij lage en hogere temperaturen (van 5°C tot 23°C).
  • 4 verschillende formuleringen.

Arylex heeft een originele en unieke werkwijze, het vertraagt de vorming van ALS-resistentie en heeft geen beperkingen voor volggewassen en binnen de teeltrotatie. 
Arylex wordt toegepast aan lage hoeveelheden actieve stof/ha (geen residu bij oogst).

GRANEN - Herbicides tegen grassen en breedbladige onkruiden in granen

Breedspectrumherbicides tegen grassen en breedbladige onkruiden in graan

In februari of begin maart profiteren we van optimale omstandigheden om een goede werking van de ALS-herbiciden te krijgen: vochtige grond, voldoende relatieve vochtigheid (> 60%), milde temperaturen (> 4°C) en onkruiden in een jong stadium.

Corteva AgriscienceTM, een bedrijf 100% gericht op landbouw

Als agrarisch bedrijf, werken en onderzoeken wij om het leven beter te maken.

Voor de boer, voor consumenten en voor de volgende generatie.

Maïsveld met zon

Oplossingen in gewasbescherming

De juiste inzet van gewasbescherming verzekert uw gewasopbrengst. Ontdek welke oplossingen we u te bieden hebben afgestemd op de betreffende teelt.

Meer informatie over onze producten
Wetenschapper in lab met planten

Wie we zijn

Corteva Agriscience ™, de landbouwafdeling van DowDuPont, is het Agriscience-bedrijf dat zich toelegt op een duurzame en toekomstbestendige landbouw.

Lees meer over ons