header

PR39A98

  • Vroege snijmais
  • Zeer lange, massale plant met opgericht blad met zeer goede opbrengsten voor zijn vroegrijpheid
  • Regelmatige kolfvulling
  • Sterke agronomische eigenschappen waardoor dit ras op vele bedrijven een vaste waarde is geworden

Gebruik

  • Silomais

Prestatieprofiel

Gebruik als silomaïs :

  • Toont zeer hoge, stabiele DS- en Vem opbrengsten
  • Goede voederwaarde
  • Uitstekend geschikt voor zaai na raaigras.
  • Uitstekend op koude en natte poldergrond

Planteigenschappen

Planteigenschappen

Beoordeling

Beginontwikkeling

Zeer goed

Stevigheid

Goed

Resistentie tegen builenbrand

Zeer goed

Resistentie tegen Helminthosporium

Goed

Resistentie tegen Fusarium

Zeer goed

Droogtetolerantie

Goed

Afrijping stengel en blad

Normaal

Afrijping kolf

Snel

Zaaidichtheid

Aanbevolen zaaidichtheid (zaden/m2)

Teelt

Voor 1 mei

Na 1 mei

Na 15 mei

Snijmais

95.

9.0

8.5