Tip •  29/06/2023

Bestrijding van de Coloradokever in aardappelen

Something went wrong. Please try again later...
Coloradokever in aardappelen  

De laatste jaren zien we een sterke druk van Coloradokevers in aardappelen, en ook steeds vroeger in het jaar. Door de zachte winter en de lange periode van droogte en warme temperaturen zoals we die in 2023 kennen, is er ook nu al een behoorlijke druk van Coloradokever. De aanhoudende warmte is gunstig voor de ontwikkeling van de Coloradokever, waardoor de kans bestaat dat de Coloradokevers dit jaar 3 keer eitjes zullen afleggen. 

Rode larven richten grootste schade aan

Als aardappelteler kom je de verschillende stadia van de Coloradokever tegen : larven (L1-L4) & volwassen. Wanneer de eitjes uitkomen, zijn het de rode larven die zich volvreten met de aardappelplant en de grootste schade aanbrengen. De volledige aardappelplant kan opgevreten worden. Alertheid en een juiste aanpak van de Coloradokever is daarom geboden. 

 

Bestrijding van natuurlijke oorsprong

De voorbije jaren hebben aangetoond dat Spinosad – de werkzame stof van de producten Tracer, Boomerang en Conserve Pro - een uitstekend resultaat geeft bij de bestrijding van de coloradokever, zelfs bij erg zware druk en ongeacht de klimatologische omstandigheden.

Spinosad is van natuurlijke oorsprong

Check

Spinosad is van natuurlijke oorsprong, wordt geproduceerd via fermentatie van een bodembacterie en is ook erkend in de biologische teelt. Spinosad is veilig voor nuttigen.

Spinosad bestrijdt alle stadia van de Coloradokever

Check

Spinosad (de werkzame stof van Tracer, Boomerang en Conserve Pro) bestrijdt alle larvale stadia (L1-L4) van de Coloradokever, én ook de volwassen kevers. Spinosad werkt via contact- en maagwerking waarbij de maagwerking het sterkste werkt. Daarom zal ook het snelste resultaat verkregen worden indien er wordt behandeld op goed etende, jonge larven.

Selectief voor natuurlijke vijanden

Check

Spinosad is efficiënt op een aantal insecten zoals Coloradokever, trips, vliegen en Lepidoptera. Nuttige insecten zoals lieveheersbeestje, wantsen, gaasvliegen, spinachtigen worden niet bestreden en de populatieopbouw van deze nuttigen wordt dus niet beïnvloed. 

Weinig temperatuursafhankelijk

Check

Spinosad is weinig temperatuursafhankelijk en werkt ook bij temperaturen boven 25°C. Eens spinosad is opgenomen in het blad en onder de waslaag komt, zit spinosad beschermd tegen afbraak door temperatuur en UV-licht. Spinosad behoudt dus ook bij hogere temperaturen zijn werking en heeft een nawerking van 7 tot 10 dagen.

Technische positionering

Check

Behandel wanneer de relatieve vochtigheid hoog is (huidmondjes open) en bij een lage UV­ index. Dit verkrijg je het best 's morgens vroeg of laat op de avond.