Tip •  19/04/2024

Boterzuur vermijden en snel conserveren bij de eerste grassnede

Something went wrong. Please try again later...

De druk van onder andere boterzuurbacteriën op het gras is dit jaar mogelijk hoger dan in andere jaren. Het wordt daardoor nog belangrijker om de pH in de voorjaarskuil snel te laten dalen, zodat de kuil snel stabiel is.

Aandachtspunten voor de eerste grassnede

'Oud' gras in de percelen

Check

Veel graspercelen zijn het afgelopen (natte) najaar wat lang de winter in gegaan, waardoor er relatief veel ‘oud’ gras in de percelen staat.

Mestdeeltjes mee in de kuil

Check

Ook is er dit voorjaar drijfmest uitgereden in wat langer gras, wat ervoor kan zorgen dat er meer mestdeeltjes mee de kuil inkomen.

Weinig melkzuurbacteriën op het gras

Check

Bovendien is het aantal melkzuurbacteriën dat van nature op het gras voorkomt, in het voorjaar (en najaar) altijd laag. Dit komt door de lagere temperaturen in deze periodes.

Natte ondergrond tijdens maaien en kuilen

Check

Ook is de ondergrond op het moment van maaien en kuilen dit jaar op sommige plekken wellicht nog wat nat, wat ook voor een hoger ruwasgehalte kan zorgen.

Druk van boterzuurbacteriën mogelijk hoog dit jaar

De druk van onder andere boterzuurbacteriën kan daarom dit jaar hoger zijn dan in andere jaren.

Het gebruik van een inkuilmiddel is in deze belangrijke eerste snede daarom erg aan te raden. De pH moet immers snel worden verlaagd, zodat de kuil snel stabiel is. Zo worden drogestofverliezen en verlies van eiwit voorkomen én de vorming van boterzuur wordt tegengegaan.

Inkuilen bij wat nattere omstandigheden

Mochten de omstandigheden tijdens het inkuilen niet meezitten, bijvoorbeeld doordat het nat is, dan is het gebruik van een inkuilmiddel zoals Pioneer 1188 sterk aan te bevelen. Pioneer 1188 is een enkelvoudig product en zorgt voor de beste conservering van (nat) gras. De pH daalt zeer snel, waardoor de kuil snel stabiel is. Hierdoor worden de drogestofverliezen beperkt, het eiwit beter behouden (lagere ammoniakfractie), wordt de vorming van boterzuur geremd én neemt de smakelijkheid van de kuil toe.

Snelle pH-daling én broei remmen

Inkuilmiddel Pioneer 11G22 Rapid React (RR) is een combinatiemiddel en is dit voorjaar uiterst geschikt. 11G22 RR zorgt voor een snelle pH-daling, wat een goede conservering betekent, én het zorgt er daarnaast voor dat eventuele broei wordt geremd. Bovendien is de kuil al na tien dagen stabiel, vandaar de naam: Rapid React.

Nat herfstgras maaien SEP 2022

Behoud de voederwaarde van uw kuil en krijg smakelijk ruwvoer voor uw vee

Al meer dan 40 jaar ontwikkelt Pioneer inkuilmiddelen. Door het gebruik van het juiste inkuilmiddel, beperkt u drogestofverlies en verlies van eiwit en vermijdt u broei en schimmels in de kuil. 

Download de brochure