Tip •  3/04/2024

De komende dagen al inkuilen van de eerste grassnede nu het (eindelijk even) droog en warmer wordt?

Something went wrong. Please try again later...
Gras_maaien_header  

De komende dagen stijgen de temperaturen boven de 20°C wat de grasgroei sterk zal versnellen. Veel landbouwers zullen van deze warme droge dagen gebruikmaken om de eerste snede te nemen. Maar hoe is het met de kwaliteit van die eerste grassnede, en hoe kunt u die kwaliteit zo goed mogelijk behouden in de kuil, nu het (eindelijk even) droog en wat warmer wordt?

Voederwaarde behouden en goed conserveren

Door de weinige zon dit voorjaar, zal er weinig suiker aanwezig zijn in het gras en door de eerder koude temperaturen zal ook het aandeel natuurlijke melkzuurbacteriën op het gras zeer laag zijn. Bovendien waren door de aanhoudende regen de graspercelen vaak nog te nat voor het uitrijden van dierlijke mest. Veel percelen zijn daardoor niet bemest of enkel met kunstmest. Gebruik van een inkuilmiddel zal voor deze snede zeer nuttig zijn om de voederkwaliteit zo goed mogelijk te behouden en een goede conservering te voorzien. 

PIONEER 11G22 Rapid React; een goede keuze

Het inkuilmiddel Pioneer 11G22 Rapid React (RR) is dit voorjaar uiterst geschikt en zorgt voor een goede kuilkwaliteit met lage eind-pH. Het zorgt er ook voor dat u al na tien dagen kan beschikken over een stabiele kuil. 11G22 RR is een combimiddel en combineert een zeer snelle conservering (Rapid React) met broeiremming.

PIONEER 1188 bij natte omstandigheden

Mochten de omstandigheden tijdens het inkuilen niet meezitten, natte omstandigheden bijvoorbeeld, dan is het gebruik van Pioneer 1188 sterk aanbevolen. 1188 is een enkelvoudig product en zorgt voor de beste conservering van (nat) gras.

Pioneer 11GFT bij ouder of stengelig gras

Indien uw gras langer uit de winter is gekomen en hierdoor wat ouder en of stengeliger is,  is 11GFT het ideale inkuilmiddel. Door de door bacteriën gevormde enzymes wordt lignine losgekoppeld van de cellulose en hemicellulose zodat de pensbacteriën beter kunnen werken. 11GFT is een combimiddel en combineert conservering met broeiremmeing en een hogere verteerbaarheid.

Nat herfstgras maaien SEP 2022

Meer weten over het nut en het gebruik van inkuilmiddelen?

Al meer dan 40 jaar ontwikkelt Pioneer inkuilmiddelen. Door het gebruik van het juiste inkuilmiddel, beperkt u drogestofverlies en verlies van eiwit en vermijdt u broei en schimmels in de kuil. Zo behoudt u de voederwaarde maximaal en krijgt u een smakelijke kuil voor het vee.

Download de brochure