Tip •  22/01/2024

Nieuwe maiszaadbehandeling Lumiposa geeft goede resultaten tegen ritnaalden

Something went wrong. Please try again later...
Schade-ritnaald  

Schade door ritnaalden neemt de laatste jaren toe op veel maispercelen. Eén van de redenen voor die toename is het steeds kleiner wordende middelenpakket om de ritnaald te bestrijden. Omdat een volleveldsbehandeling niet meer mogelijk is, is een goede bescherming door middel van een goede zaaizaadbehandeling de beste bestrijding. Pioneer introduceert Lumiposa: een nieuw insecticide dat goede resultaten geeft in proeven en beschikbaar is als maiszaadbehandeling.

Ritnaalden zijn de larven van de kniptor. Ze vreten aan de kiemplanten en jonge maisplantjes. De aangetaste maisplanten sterven af of diegene die het overleven, groeien vaak uit tot vergroeide, volwassen planten. Bij grote schade kan wel tot 80% van de planten uitvallen. Maar reeds bij een uitval van 10 % kan schade optreden en deze is niet steeds op het oog zichtbaar.

Voorvrucht speelt een cruciale rol

In teelten die de maisteelt voorafgaan, komen steeds meer ritnaalden voor. Omdat bepaalde gewasbeschermingsmiddelen niet meer toegelaten zijn, worden de larven daar niet meer of minder aangepakt. De cyclus van eitje tot volwassen insect beloopt 3 tot 4 jaar. Voorteelten kunnen dus een cruciale rol spelen in het in stand houden of verhogen van de populatie.

Ook minder middelen bij mais in continuteelt

Ook bij mais in continuteelt zijn steeds minder middelen voorhanden. Bepaalde zaadbehandelingen zijn weggevallen en sommige vervangende producten die enkel een dampwerking vertonen zijn niet altijd doeltreffend genoeg. Onkruiden zijn vaak ook waardplanten voor ritnaalden. Een goede en tijdige onkruidbestrijding is belangrijk.

Beste bestrijding van ritnaalden blijft preventie

Eenmaal de larven aanwezig zijn in het gewas is een herstellende behandeling niet meer mogelijk. Om te voorkomen dat ritnaalden schade kunnen toebrengen aan het gewas, introduceert Pioneer vanaf dit seizoen een nieuw insecticide Lumiposa, dat beschikbaar is als maiszaadbehandeling en door de systemische werking voorkomt dat de ritnaald kan doorvreten aan de plant. Dit zorgt ervoor dat de jonge maisplant kan doorgroeien tot een stevige, gezonde plant met een goede kolf.

 

Betere bescherming van jonge planten leidt tot hogere korrelopbrengsten

·         Uit 27 proeven met Lumiposa werd 50 % minder schade vastgesteld  tegenover ‘onbehandeld’ en 16,3 % minder schade dan de behandeling met Tefluthrin 20CS.

·         Een betere bescherming van de jonge planten leidt ook tot hogere korrelopbrengsten. Uit 14 korrelmaisproeven, aangelegd door CORTEVA research bleek dat in 94 % van de gevallen een hogere opbrengst werd gemeten van gemiddeld 24,7 % tegenover ‘onbehandeld’ en van 7,9 %  tegenover Tefluthrin CS20.

Lumiposa als zaadbehandeling in mais is erkend tegen ritnaalden en aardrupsen (Agrotis). Lumiposa is veilig voor niet-schadelijke insecten en voor mens en dier.

Maximale zaaidichtheid bij gebruik van Lumiposa: 80.000 zaden per ha.
Lumiposa mag slechts 1x in de 3 jaar op hetzelfde veld toegepast worden.

Pioneer biedt Lumiposa aan in combinatie met Korit tegen vogels, een fungicide tegen kiem-en bodemschimmels en een groeistimulator voor een goede en vlotte beginontwikkeling.

Kijk ook even in de brochure Pioneer dent-mais

Daarin zetten we flint-mais en dent-mais naast elkaar en kunt u lezen wat dent-mais voor u en uw bedrijf kan betekenen.