Tip •  4/07/2023

Tijdige aanpak van trips in prei belangrijk

Something went wrong. Please try again later...

Door de hitte en de droogte die we gekend hebben de voorbije weken maar ook door het beperkte aantal beschikbare middelen, is alertheid voor een (zware) tripsdruk in prei geboden dit seizoen. Start daarom tijdig met de bestrijding van trips en controleer de prei geregeld. Zo kunt u de druk laag houden. 

Tripsdruk in prei neemt toe

Een degelijke bescherming van de prei tegen trips bleek de laatste jaren een goede investering te zijn. Een goede tripscontrole omvat de combinatie van gewasbespuitingen en teelttechnische maatregelen. Gezonde planten zijn minder vatbaar voor tripsschade. Het is daarom belangrijk de prei zo lang mogelijk gezond en aan de groei te houden. Start dus tijdig met de bestrijding van trips na het planten en controleer het gewas voldoende naar de efficiëntie van de bespuiting.

Betrouwbare bestrijding van trips

Bij de bestrijding van trips in prei geeft de actieve stof Spinosad een constant en betrouwbaar resultaat, ook tegen volwassenen van zowel akker- als tabakstrips. Spinosad is  ook erkend is in de biologische teelt. Producten op basis van Spinosad zijn Boomerang, Conserve Pro en Tracer.

Op de foto:
Links : Tripsaantasting in onbehandelde prei. Rechts : Prei behandeld met Spinosad en suiker.

Moeilijk bereikbare plaatsen

Zowel de larven als de volwassen trips worden bestreden met Spinosad. Trips zitten bij prei graag verscholen in de schacht, en zijn daardoor moeilijk te bereiken. Toch worden ze goed bestreden met spinosad. Spinosad wordt immers opgenomen in de buitenste cellenlaag van het gewas en verdeelt zich  lokaal naar deze moeilijker te bereiken plaatsen van de plant. Op deze plaatsen prikken tripslarven vaak de cellen aan en zuigen deze leeg. Voor een goede werking is de verplaatsing van de werkzame stof naar deze plaatsen dus essentieel.

Ook de larven van de preimot en de preimineervlieg kunnen veel schade veroorzaken

Verlies ook een mogelijke aantasting door de preimot en de preimineervlieg niet uit het oog. De rups van de preimot en de larve van de mineervlieg zijn beide mineerders wat maakt dat ze heel moeilijk te bestrijden zijn met pyrethroïden. TracerBoomerangConserve Pro bestrijden de larven van beide insecten uitstekend.

Meer weten over de bestrijding van trips in prei?