Tip •  5/06/2024

Tweede grassnede optimaal inkuilen

Something went wrong. Please try again later...

Ook de maand mei hebben we kletsnat afgesloten. Met het droge weer dat voorspeld wordt de komende dagen, zullen veel boeren het veld op gaan om gras te maaien en in te kuilen. In de meeste regio's zullen het gras en de kuil hulp kunnen gebruiken om het maximale uit een moeilijke en onvoorspelbare grasoogst te halen.

Grote verschillen in regio en teelt

Rijden we langs de grasvelden, dan kennen veel boeren een haast ongeziene situatie door de vele regen: er zijn percelen die nog altijd niet bemest zijn of nog niet gemaaid konden worden omdat de velden onberijdbaar zijn. We zien daarbij wel grote verschillen tussen regio’s en teelten, want sommige velden konden al wél gewoon in goede staat én in goede omstandigheden gemaaid worden.

In welke situatie u ook zit: een inkuilmiddel blijft een zinvolle investering

Eerst en vooral voor diegenen die onder goede omstandigheden kunnen maaien: daar haalt u met een inkuilmiddel het meeste rendement om de kwaliteit en smaak van de grasoogst te behouden.

Maar goede omstandigheden zijn dit seizoen eerder uitzondering dan regel. Sommige velden konden nog niet gemaaid worden, daar hebben boeren vaak oudere graspartijen en dus stengelig gras. Door gebrek aan zon heeft het gras een laag suikergehalte, en door de vele modder is er meer kans op veel AS in de kuil en dus boterzuur. Sommige velden hebben dan weer een hoge opbrengst die moeilijk droog te krijgen is.
Kortom: het gras en de kuil kunnen wel wat hulp gebruiken om het maximale uit een moeilijke en onvoorspelbare grasoogst te halen. 

Welk inkuilmiddel is het meest geschikt voor uw bedrijf en onder welke inkuilomstandigheid ?

Lage suikergehaltes door gebrek aan zon

Check
  • 1188 
  • Combimiddel 11G22RR
  • Combimiddel 11GFT

Zeer hoge opbrengsten door laattijdig maaien

Check

Dus moeilijk droog te krijgen gras:

  • 1188

Ouder, stengelig gras met hoog ligninegehalte

Check
  • Combimiddel 11GFT

Veel grond/AS in kuil op nattere percelen

Check
  • 1188
  • Combimiddel 11G22RR

Jong gras, 2de grassnede

Check
  • Combimiddel 11G22RR
  • Combimiddel 11GFT
Nieuwe brochure Inkuilmiddelen 2024!
Nat herfstgras maaien SEP 2022

Meer weten over de Pioneer inkuilmiddelen?

Al meer dan 40 jaar ontwikkelt Pioneer inkuilmiddelen. Door het gebruik van het juiste inkuilmiddel, beperkt u drogestofverlies en verlies van eiwit en vermijdt u broei en schimmels in de kuil. Zo behoudt u de voederwaarde maximaal en krijgt u een smakelijke kuil voor het vee.

Klik hier