Tip •  16/03/2021

Belang van een vroege onkruidbestrijding in grasland

Something went wrong. Please try again later...

Een bespuiting na de winter stopt onmiddellijk de concurrentie tussen het gras en onkruiden. De laatste drie jaar kenden we heel lange droogteperiodes en meerdere hittegolven die de graslanden schade hebben toegebracht. De graslanden waren dor, roodverkleurd, en er kwamen veel kale plekken in die ideale groeiplaatsen zijn voor onkruiden bij de eerste regen. Een controle van de graslanden geeft u een goed idee van de situatie en laat u toe de juiste keuzes te maken m.b.t. de onkruidbestrijding.

  • Een vroege onkruidbestrijding in maart-april bestrijdt alle éénjarige onkruiden zoals muur, herderstasje, veldkers, hoornbloem, herik... en sommige meerjarige onkruiden die reeds aanwezig zijn zoals paardebloem, boterbloem...
  • Het raaigras profiteert optimaal van de toegediende bemesting om uit te stoelen.
  • De droge stofopbrengst per ha verhoogt en een betere kwaliteit (VEM-DVE) van het gras wordt bekomen.

Grasland

Onkruidbestrijding in grasland - in het voorjaar

Belang van een vroege onkruidbestrijding in grasland

Een vroege onkruidbestrijding in maart-april bestrijdt alle éénjarige onkruiden, verhoogt de droge stofopbrengst per ha en geeft een betere kwaliteit (VEM-DVE) van het gras. Zo verhoogt de voerefficiëntie en dus het aantal liter melk per kg voer.

Download hier de brochure.