Tip •  25/03/2021

Bestrijding van luis in suikerbieten met Closer™

Something went wrong. Please try again later...

Closer™ heeft opnieuw een 120-dagen erkenning verkregen in suikerbieten voor de bestrijding van bladluizen, waaronder de groene perzikluis en de zwarte bonenluis.

Closer op basis van Isoclast™ Active is efficiënt op zuigende insecten.

Closer onderscheidt zich door zijn snelle knockdown-werking en zijn lange nawerking.

Closer is een translaminair en systemisch insecticide waardoor ook luizen die niet direct geraakt worden eveneens snel gaan afsterven.

Closer is een SC-formulering die perfect met alle herbiciden kan worden gemengd.

Closer is erkend in suikerbieten volgens de volgende voorwaarden :

  • Dosis : 200 ml/ha
  • Eén toepassing per teeltseizoen
  • Wachttijd voor oogst: 28 dagen
  • Erkenningsperiode : 15/04/2021 tot 12/08/2021