Article •  12/03/2020

Tracer – Boomerang – Conserve Pro & Sherpatm 0.8 gr

Something went wrong. Please try again later...

Tegen koolvlieg

De behandeling van de koolplanten met Spinosad op de tray zorgt voor een eerste bescherming tegen koolvliegaantasting op het veld of op het bedrijf.

Dit jaar heeft Sherpa 0.8 GR een 120-dagen regeling ontvangen tegen koolvlieg bij het planten van de kolen. Sherpa zal u een bijkomende bescherming geven in het veld.

BELANG VAN EEN TRAYBAKBEHANDELING

Die eerste bescherming tegen de koolvlieg en eveneens koolmot is van cruciaal belang om een goede weggroei van de planten te hebben en zo ook een betere bescherming te hebben tegen diverse secundaire aantastingen ten gevolge van verzwakte planten. Bovendien hebben we de laatste 2 jaar duidelijk gezien dat gezonde koolplanten veel minder droogtegevoelig zijn dan aangetaste planten.

WAARDE VAN TRACER – CONSERVE PRO – BOOMERANG ALS TRAYBEHANDELING IN DE PRAKTIJK

Tracer/Conserve Pro/Boomerang (Spinosad) zijn voor heel wat telers een vaste waarde op de tray. Ze bieden allen een snelle en uniforme weggroei, met een heel goede bestrijding van koolvlieg en koolmot de eerste weken na toepassing.

 

In 2019 kenden we opnieuw een zware aantasting/druk van de koolvlieg, getuige hiervan het onbehandelde object waarin er een volledige wegval van alle koolplanten was. Echter, een traybakbehandeling met spinosad geeft duidelijk de beste bescherming tegen koolvlieg bij de start, met meer dan 95% van de kolen die konden worden geoogst. Zowel uit proeven als uit praktijkervaring blijkt telkens opnieuw dat een toepassing van Spinosad op de tray minder wegval van planten geeft, maar ook een verhoging van het percentage verhandelbare kolen.

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN BIJ DE TOEPASSING VAN TRACER/CONSERVE PRO/BOOMERANG OP DE TRAY

Een correcte toepassing van spinosad op de tray bepaalt grotendeels het resultaat achteraf. Het is dus uitermate belangrijk om voldoende aandacht te besteden aan een correcte uitvoering!

TRACER/CONSERVE PRO/BOOMERANG moeten op de tray door de wortels worden opgenomen om een goede werking te hebben tegen de koolvlieg. Het is dus belangrijk om ervoor te zorgen dat ten eerste het product optimaal tot bij de wortels geraakt en ten tweede dat de wortels het product goed kunnen opnemen. Op deze manier krijg je een bescherming van 3 tot 4 weken tegen koolvlieg.

 

Let daarom zeker op de volgende punten:

→ Zet eerst de planten en persblokken of trays nat : blad nat: aandrogen verhinderen  &  potgrond vochtig: water niet afstoten
→ Gebruik voldoende water bij de behandeling voor een goede verdeling:  minimum 50 ml/m², bij voorkeur nog meer water
→ Na het toepassen, afregenen met voldoende water:snel afregenen (niet laten opdrogen) met minimum 1L water/m²

 

DOSIS TRACER/CONSERVE PRO / BOOMERANG OP TRAY

12 ml TRACER / 1000 PLANTEN of 48 ml CONSERVE PRO of BOOMERANG / 1000 PLANTEN   

SHERPA 0.8 GR. Tegen koolvlieg bij planten

Sherpa 0.8 GR. is een cypermethrin-bevattend microgranulaat (3500 korrels per gram) dat onder meer in kolen vanaf 1 april een 120 dagen-erkenning heeft voor de bestrijding van koolvlieg. Door een goede verdeling van deze microgranulaatkorrels rondom de plantvoet wordt er een effectieve bescherming gegeven tegen de maden van de koolvlieg.

 SHERPA is een bodeminsecticide met een bijzonder gunstig milieuprofiel:

  • SHERPA is weinig wateroplosbaar met een goede werking tegen bodeminsecten.
  •  SHERPA vormt geen stof of drift.
  • SHERPA is volledig geurloos.
  •  SHERPA heeft een bufferzone van 1 m met klassieke techniek.

 Gezien het feit dat SHERPA niet tot weinig wateroplosbaar is, is het uitermate belangrijk ervoor te zorgen dat het product zich rondom de plantvoet bevindt. Op deze manier vormt het product als het ware een barrière tussen het insect en de plant.

Toevoeging van SHERPA bij het planten zal een langere bescherming geven op het veld tegen koolvliegaantasting.

SHERPA is erkend aan 12 kg per ha bij het planten van de kolen.