Article •  3/03/2020

Bodeminsecten Vydate® 10g & sherpatm 0.8 gr

Something went wrong. Please try again later...

Aaltjes en ritnaalden zijn bodeminsecten die schade veroorzaken in verschillende gewassen en die de marktwaarde van bepaalde groenten en aardappelen sterk kunnen verminderen.  

Vydate 10G is sinds jaren het referentiemiddel tegen aaltjes in aardappelen, in enkele groententeelten zoals wortelen, pastinaak, schorseneer, spruiten en in sierteelt.

SHERPA 0.8 GR heeft sinds enkele jaren een erkenning in aardappelen tegen ritnaalden en in wortelen tegen de wortelvlieg.   

Vydate® 10G 

Vydate behoort tot de familie van carbamaten.
Het is een heel systemisch nematicide (op- en neerwaarts) dat zich doorheen de ganse plant verspreidt. Op deze manier worden ook de delen van de plant beschermd die niet rechtstreeks in contact zijn gekomen met het product.

Vydate is sterk wateroplosbaar (wateroplosbaarheid : 280.000 ppm), weinig afhankelijk van de bodemcondities.

Vydate bindt zich niet aan organisch materiaal in de bodem en is pH-onafhankelijk.    

Vydate heeft een zeer goede werking op vrijlevende aaltjes, wortelknobbelaaltjes en wortellesieaaltjes maar is niet schadelijk voor nuttige aaltjes.

Vydate heeft een goede nevenwerking tegen luizen, coloradokever en wortelvlieg.  

Vydate is zeer veilig voor alle bodemschimmels en mycorrhiza.

Aaltjes in aardappelen

Bij de bouwplankeuzes voor het nieuwe jaar zit ook de afweging of een nematicide zoals Vydate 10G nodig is.

Allereerst is het belangrijk om te weten met welke aaltjessoort of soorten we te maken hebben. Daarnaast moeten we weten hoe hoog de besmetting is. Hiervoor is een recent bodemonderzoek nodig. Pas als we weten wie de tegenstander is, kunnen we een plan van aanpak maken.

Proefresultaten
Mocht de inzet van een nematicide zinvol zijn, dan kan nog de keuze gemaakt worden tussen verschillende middelen. In 2019 werd in Nederland in opdracht van Corteva een proef uitgevoerd om diverse nematiciden met elkaar te vergelijken. Deze proef lag aan in 4 herhalingen op een perceel besmet met hoofdzakelijk aardappelcystenaaltjes.

Op onderstaande foto ziet u dit proefveld gefotografeerd met een drone. Er is goed te zien dat er verschil zit tussen de verschillende behandelingen binnen het proefveld.

afbeelding 1
Op bovenstaande foto ziet u dit proefveld gefotografeerd met een drone. Er is goed te zien dat er verschil zit tussen de verschillende behandelingen b
afbeelding 1
Op bovenstaande foto ziet u dit proefveld gefotografeerd met een drone. Er is goed te zien dat er verschil zit tussen de verschillende behandelingen b

Onderstaand een foto genomen vanaf de grond. De veldjes die behandeld zijn met Vydate 10G hebben een snellere ontwikkeling dan bij de alternatieve middelen. Dit verschil was zowel bij de volleveldsdosering als bij de rijendosering te zien.

In het najaar werden de opbrengsten bepaald van de verschillende behandelingen. De veldjes die een snellere beginontwikkeling lieten zien, bleken uiteindelijk ook een hogere zetmeelopbrengst te geven.

Figuur: Weergegeven zijn de opbrengsten in kilogrammen zetmeel per ha.
(De zetmeelopbrengsten zijn wel lager dan gemiddeld. Dit kwam door de weersomstandigheden. )

Nevenwerking op Coloradokever


In hetzeflde proefveld waren ook duidelijke verschillen te zien wat betreft aantasting van Coloradokevers.


Figuur: Weergegeven zijn de opbrengsten in kilogrammen zetmeel per ha.
(De zetmeelopbrengsten zijn wel lager dan gemiddeld. Dit kwam door de weersomstandigheden. )
Nevenwerking op Coloradokever

In hetzeflde proefveld waren ook duidelijke verschillen te zien wat betreft aantasting van Coloradokevers.
 
Vydate 10G liet de sterkste nevenwerking zien tegen de 1e generatie Coloradokevers. De eerste bespuiting kan hierdoor iets langer worden uitgesteld.

Vydate 10G is beter oplosbaar dan alternatieve producten. Vydate 10G komt daardoor sneller beschikbaar voor uw gewas. Omdat de meeste schade van aaltjes aan het begin van de teelt plaats vindt, is dit een belangrijk voordeel. Bovendien worden uw aardappelen ook onder drogere omstandigheden beter beschermd. Vydate 10G geeft u daarmee meer bedrijfszekerheid!

Veel meer info over aaltjes en de bestrijding daarvan is te vinden op www.aaltjes.net.


SHERPATM 0.8 GR, bodeminsecticide met gunstig milieuprofiel

  • SHERPA is weinig wateroplosbaar met een goede werking tegen bodeminsecten.
  •  SHERPA vormt geen stof of drift.  
  • SHERPA is volledig geurloos.

SHERPA heeft een bufferzone van 1m met klassieke techniek.

SHERPA 0.8 GR, insecticide met een breed spectrum
SHERPA 0.8 GR heeft een zeer goede werking tegen ritnaalden, maïswortelboorder, wortelvlieg en alle larven van de snuitkever en nachtvlinders.
Ritnaalden zorgen in toenemende mate voor problemen in teelten als maïs en aardappelen.

SHERPA 0.8 GR wordt hiertegen reeds jaren met succes in de maïs- en aardappelteelt ingezet.

SHERPA 0.8 GR is een bijzonder fijn microgranulaat (3500 korrels per gram) met daarop de werkzame stof Cypermethrin. Door een goede verdeling van de microgranulaatkorrels rondom de aardappelknol wordt er een effectieve bescherming gegeven tegen ritnaalden.

SHERPA 0.8 GR beschermt de aardappelen tegen ritnaalden wanneer deze goed verdeeld wordt in het bed tijdens het planten. De oplosbaarheid van het product en de verdeling door de bodem na toepassing is beperkt. Een goede verdeling in het bed tijdens het planten
is daarom belangrijk.

Onderstaande figuur laat dit goed zien. De verdeling vindt plaats met deze getoonde verdeler, waardoor het product ‘breed’ in het bed wordt verdeeld. Na het dichten van het bed, zit SHERPA 0.8 GR goed verdeeld rondom de aardappel om zo een barrière te vormen tegen de ritnaalden.