Tip •  16/02/2021

Ritnaald in Maïs met Sherpa™ 0.8GR

Something went wrong. Please try again later...

Met het wegvallen van de zaaizaadontsmetting komen ook ritnaalden meer en meer in beeld. Een aantasting van ritnaalden kan gedurende enkele jaren voorkomen in de bodem en kan aldus de oogst significant gaan beïnvloeden.

SHERPA is erkend in maïs, aardappelen, koolzaad, wortelen enkele groenten (zie etiket).

SHERPA is een cypermethrine-bevattend microgranulaat dat werkt via opname en contact.

SHERPA heeft een heel gunstig milieuprofiel: het vormt geen stof, geen drift, is geurloos en weinig tot niet wateroplosbaar.

Ritnaald in maïs

De maïsplanten zijn vooral gevoelig voor de ritnaalden in de eerste groeifase dus vanaf kieming tot 4-blad. Daarna is de plant sterk genoeg om een eventuele “aanval” te counteren.

SHERPA wordt reeds jaren met goed resultaat ingezet in maïs voor de bestrijding van ritnaalden en is intussen één van de weinige insecticiden die de populatie ritnaalden op lange termijn aanpakt.

SHERPA beschermt de (kiemende) maïsplanten tegen ritnaalden wanneer deze goed verdeeld wordt in de zaairij bij het zaaien. De oplosbaarheid van het product en de verdeling door de bodem na toepassing is beperkt waardoor een goede verdeling belangrijk is.

 

Brochure Sherpa 2021 NL Front page

Ritnaalden in Maïs met Sherpa™ 0.8GR