Groove_header

Rasien™

Biostimulant

Rasien™ is een biostimulant die de plant weerbaarder maakt door de wortelgroei te verbeteren, nutriënten makkelijker beschikbaar te maken en het bodemleven te stimuleren.

Wat is de meerwaarde van Rasien?

Rasien beïnvloedt meerdere plantprocessen, waardoor de planten beter kunnen ontwikkelen en weerbaarder worden tegen abiotische factoren.

Snellere jeugdgroei en ontwikkeling van de plant

Check

De bacteriën zorgen voor een lichte pH-daling rondom de wortelzone van de plant. Hierdoor worden elementen makkelijker opneembaar voor de plant. Dit resulteert in snellere jeugdgroei en ontwikkeling van de plant. Gronden waar dit product toegepast wordt, dienen een pH-waarde te hebben tussen de 4.5 en 8.

Verbetert de wortelgroei

Check

Rasien verbetert de wortelgroei waardoor de plant een sterker wortelgestel krijgt en beter bestand is tegen droogte maar ook tegen aanvallen van (bodem)insecten.

Hogere teeltopbrengst

Check

Zorgt voor een hogere teeltopbrengst door de groei van de planten zo optimaal mogelijk te beïnvloeden.

Brochure Rasien 2023 voorpagina

Maak uw planten weerbaarder met Rasien

Brochure Biostimulanten in de landbouw