Aardappelgewas-BlueN

Utrisha® N / BlueN®

Biologicals

Bepaal het meest geschikte moment van toepassing van BlueN/UtrishaN

Kies daarvoor uw gewas en vul de postcode van uw veld in.

Omdat BlueN/UtrishaN door het gewas wordt opgenomen via de huidmondjes, is het belangrijk dat het product wordt toegepast wanneer de huidmondjes open staan (RV > à 60 %): onder groeizame omstandigheden dus (dagtemperatuur  vanaf 13°C en nachttemperatuur vanaf 5°C). Zo haalt u het beste resultaat.

Via bovenstaande link kunt u kijken of het de komende dagen een geschikt moment is voor de toepassing van BlueN/UtrishaN.

De nieuwe biologische stikstofbron voor het gewas


Utrisha® N / BlueN® is een innovatie op het gebied van stikstofbemesting. Deze biostimulant stelt gewassen in staat om op natuurlijke wijze stikstof uit de lucht te binden. Het is een nieuwe stikstofbron voor het gewas als aanvulling op de organische en minerale bemesting. Ook zou het een deel van deze traditionele bemesting kunnen vervangen. Utrisha® N / BlueN® wordt in het begin van de teelt over het gewas gespoten en mag ook gebruikt worden in de biologische landbouw.

Utrisha® N / BlueN® zijn twee namen voor hetzelfde product.

Fam.Hogenhout

Praktijkverhaal BlueN® : akkerbouwbedrijf Hogenhout

“Groene stikstof maakt verduurzaming financieel interessant”

Lees het praktijkverhaal

Hoe werkt Utrisha® N / BlueN®?

Utrisha® N / BlueN® bevat de bacterie Methylobacterium Symbioticum. Deze bacterie is in staat om stikstof (N2) uit de lucht te binden. Dit proces heet nitrogenase. Dit is hetzelfde proces als waarmee vlinderbloemigen, zoals erwten, bonen en klaver, stikstof uit de lucht binden. Bij vlinderbloemigen gaat het alleen om een andere bacterie, namelijk de Rhizobium bacterie.

Een gewasbespuiting met Utrisha® N / BlueN® levert meestal minimaal 30 kg N voor het gewas op. Dit is gebaseerd op diverse jaren onderzoek in meerdere gewassen. In meer dan 90% van de proeven leverde Utrisha® N / BlueN® 30 kg N of meer (tot max. +/- 50 kg N) aan het gewas. Bij teelten met een lange groeiperiode zoals maïs bleek het product iets meer dan 30 kg N te leveren.

Een bijkomend voordeel van deze biostimulant is dat deze ervoor zorgt dat stikstof ook in drogere omstandigheden beschikbaar is voor de plant. In drogere omstandigheden is stikstof uit de bodem namelijk minder goed opneembaar.

 

Daarnaast stimuleert de bacterie de fotosynthese. De plant kan meer licht absorberen wat het opbrengstpotentieel ten goede komt.

Bacterie koloniseert het gewas

Utrisha® N / BlueN® wordt toegepast aan het begin van de teelt, waarna het via de huidmondjes van de bladeren wordt opgenomen. De bacterie wordt als het ware gelokt door de methanol die uit de  huidmondjes vrijkomt. Vervolgens wordt het gehele bovengrondse gedeelte van de plant ‘gekoloniseerd’ door de bacterie en kan het stikstofbindingsproces beginnen. Na ongeveer 7 dagen wordt de eerste stikstof aan de plant afgegeven. Na 2-3 weken is de kolonisatie van de  plant volledig.

Toepassingsadvies Utrisha® N / BlueN®

Bij de toepassing is het heel belangrijk dat het blad voldoende actief is. Voer de bespuiting daarom altijd uit onder groeizame omstandigheden en voorkom toepassing bij hele droge of andere omstandigheden die de plant stress geven. In tijden van droogte of andere stress zal de plant de huidmondjes sluiten waardoor de kolonisatie van de plant niet goed kan verlopen. Daarnaast is een actief groeiend gewas van belang omdat de plant dan meer methanol produceert, waardoor de bacterie naar de huidmondjes wordt gelokt.

Pas het product toe in de ochtend vanaf ongeveer twee uur na zonsopkomst tot 10u ‘s morgens. De kans dat de huidmondjes open staan is dan het grootst. Ook is het belangrijk dat het gewas opgedroogd is. Dus niet spuiten op een nat gewas.

Op de dag van toepassing moet het tussen de 13°C en 25°C zijn. Groeizame temperaturen dus. Niet na een nachtvorst toepassen of als er binnen drie dagen nachtvorst voorspeld wordt.

Advies Utrisha® N / BlueN® per teelt

Utrisha® N / BlueN® kan in alle gewassen worden toegepast.

Hieronder vindt u een overzicht van een aantal gewassen en het beste tijdstip voor toepassing.

Raadpleeg de mengbaarheidslijst voor mengingen met herbiciden/insecticiden.

Mais

Bij mais toepassen tijdens het 4-6 blad stadium. Iets later kan ook maar niet eerder want dan is er nog te weinig biomassa. Toepassen als de mais goed aan de groei is. Het middel kan gemengd worden met de onkruidbestrijding mits de middelen compatibel zijn met Utrisha® N / BlueN® . 

Advies : Toepassing tussen 4 – 6 bladstadium voor een maximale (korrel)opbrengstverhoging.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Granen

Gebruik van Utrisha® N / BlueN® in graan zorgt voor een extra stikstofbron gedurende de teelt. In veel proeven werd een opbrengstverhoging vastgesteld variërend tussen 2-6%. Ook werd een iets hoger eiwitgehalte geconstateerd. Bij voorkeur toepassen tussen BBCH 30 en 32. Dus ergens tussen einde uitstoeling en tweede knoop stadium. 

Advies: Toepassing tussen einde uitstoeling en tweede knoop.

Aardappelen

In aardappelen toedienen voor het sluiten van de rijen, ongeveer in BBCH 25-31. In proeven is een positief effect gezien op de opbrengst, het aantal knollen en het zetmeelgehalte.

Advies: Toepassing voor het sluiten van de rijen voor een betere knolzetting.

 

 

Grasland

Utrisha® N / BlueN® is ook geschikt voor grasland. Het product moet 3 weken voor een maaisnede worden toegepast om te zorgen dat de bacterie voldoende tijd heeft om de plant te koloniseren. Een toepassingmoment zou daarom kunnen zijn begin april (mits het dan voldoende groeizaam is), of een week na de eerste snede. Bij het maaien is het belangrijk niet alle groene delen weg te maaien. Pas als er voldoende groene delen overblijven, kan de nieuwe groei opnieuw gekoloniseerd worden. Hou daarom een voldoende hoge maaihoogte aan. In proeven werd ook een hoger eiwitgehalte geconstateerd door het gebruik van Utrisha® N / BlueN®. Na de winter opnieuw behandelen in het voorjaar. De bacterie kan namelijk niet goed 'overwinteren' omdat er dan geen groei is. 

Koolzaad

Advies: Toepassing vanaf 9-blad tot aan de eerste fase van stengeltrekking.


 

Voordelen Utrisha® N / BlueN®

Levert meestal minimaal 30 kg N per hectare (tot max. +/- 50 kg N)

Checklist logo

Indien toepassingsadvies wordt opgevolgd.

Verbetert de stikstofefficiëntie

Checklist logo

Milieuvriendelijke aanvulling voor de bemestingsstrategie

Checklist logo

Geen emissie naar lucht, bodem of water

Checklist logo

Inzetbaar in alle gewassen.

Checklist logo

Ook geschikt voor biologische teelten

Checklist logo
UtrishaN brochure

Utrisha® N / BlueN® - de nieuwe biologische stikstofbron

Via onderstaande link kunt u onze brochure Blue®N downloaden. Hierin kunt u behalve algemene informatie over het product, ook proefresultaten vinden in verschillende gewassen.

Download brochure