AtacoTM

Herbicide

Herbicide tegen breedbladige onkruiden in graan, gras en maïs.

Efficiënt op kleefkruid, muur, zwaluwtong, aardappelopslag, akker- en haagwinde… Kan alleen of in combinatie met de klassieke maïsherbiciden worden toegepast.

Lees meer over ATACO in onze brochure Mais - Bestrijding van ritnaalden met SherpaTM 0.8GR en Bestrijding van moeilijke onkruiden met KartTM, AtacoTM en TrevistarTM.