Gewasveld met opkomst van de zon

Ataco

Herbicide

ATACO

is een selectief herbicide tegen probleemonkruiden in maïs. ATACO is tevens zeer doeltreffend tegen moeilijke éénjarige en meerjarige onkruiden.

Toegelaten gewassen

Granen

Grassen

Mais

Weiland

Pasture, Grass (Various)

Behandelde onkruiden

Toegelaten teelten

  • Akkerwinde
  • Haagwinde
  • Kamille
  • Kleefkruid
  • Kruiskruid
  • Muur
  • Nachtschade
  • Zwarte nachtschade

gelieve kennis te nemen van het etiket voor de volledige werking van het product

etiketten zoeken voor dit product