Gewasveld met opkomst van de zon

BofixTM

Herbicide

Selectief herbicide tegen breedbladigen in graangewassen, grasland-weiland, gazons en grasvelden, golfterreinen en miscanthus


Herbicide zonder ALS, bestaat uit 3 groeistoffen: fluroxypyr + clopyralid + MCPA.

BofixTM bestrijdt éénjarige en meerjarige onkruiden zoals distels, boterbloem voor de vorming van de bloemstengel.

In weiland is BOFIX 4 l/ha onvoldoende op zuring en brandnetel; een menging met DOXSTAR/PASTOR zorgt hier voor een versterking op deze meerjarigen.

Distels worden het best bestreden op een hoogte van 10-30 cm voor de vorming van een bloemknop.

Bofix wordt toegepast in groeizame omstandigheden om een goede bestrijding van de meerjarige onkruiden te bekomen.