Gewasveld met opkomst van de zon

Bofort

Herbicide

BOFORT

is een selectief herbicide tegen éénjarige en meerjarige tweezaadlobbige onkruiden. Zeer efficiënt tegen akkerdistel, grote brandnetel, boterbloem, paardebloem, muur en zuring

Toegelaten gewassen

Grassen

Weiland

Pasture, Grass (Various)

Behandelde onkruiden

Toegelaten teelten

  • Akkerdistel
  • Boterbloem
  • Brandnetel
  • Distel
  • Muur
  • Paardenbloem
  • Zuring

gelieve kennis te nemen van het etiket voor de volledige werking van het product

etiketten zoeken voor dit product