Gewasveld met opkomst van de zon

BofortTM

Herbicide

BOFORTTM is een herbicide tegen breedbladige onkruiden in weiland.

 
De oplossing tegen meerjarige weilandonkruiden zoals zuring, distel, brandnetel, jacobskruiskruid…

Langdurige en grondige afdoding.
 
Om residuen in gevoelige teelten te vermijden, mag BOFORT enkel worden toegepast in permanente graasweiden zonder aansluitende stal.

Werkzaam vanaf 5°C; 1 toepassing elke 3 jaar.