Gewasveld met opkomst van de zon

Broadway™

Herbicide

BroadwayTM is een herbicide met een breed spectrum tegen grassen en breedbladige onkruiden in granen.

Erkend in wintertarwe, spelt, rogge en triticale.

Efficiënt tegen duist, windhalm, raaigras, haver, dravik, straatgras (60%), klassieke breedbladigen + ereprijs, akkerviooltje, kruiskruid, hondspeterselie.

Kan worden toegepast na de winter op jonge onkruiden