Gewasveld met opkomst van de zon

Broadway

Herbicide

BROADWAY

is een selectief herbicide tegen eenjarige grassen en breedbladigen. Wintergranen: tarwe, rogge, triticale, spelt. Zeer werkzaam tegen duist, windhalm, raaigras, kleefkruid, kamille, muur, akkerviooltje, ereprijssoorten, kruisbloemige onkruiden en klaproos

Toegelaten gewassen

Rogge

Tarwe

Triticale

Behandelde onkruiden

Toegelaten teelten

  • Akkerviooltje
  • Duist
  • Ereprijs
  • Kamille
  • Kleefkruid
  • Muur
  • Raaigras
  • Viooltje
  • Windhalm

gelieve kennis te nemen van het etiket voor de volledige werking van het product

etiketten zoeken voor dit product