Gewasveld met opkomst van de zon

Broadway™

Herbicide

Broadway™ is een herbicide met een breed spectrum tegen grassen en breedbladige onkruiden in granen.

Erkend in wintertarwe, spelt, rogge en triticale.

Efficiënt tegen duist, windhalm, raaigras, haver, dravik, straatgras (60%), klassieke breedbladigen + ereprijs, akkerviooltje, kruiskruid, hondspeterselie.

Kan worden toegepast na de winter op jonge onkruiden.  

Brochure Capri Capri Duo Capri Twin Broadway 2021 NL Front page

Herbiciden tegen grassen en breedbladige onkruiden in granen