Gewasveld met opkomst van de zon

Capri Twin

Herbicide

CAPRI TWIN

is een selectief herbicide tegen éénjarige grassen en breedbladigen in graan.

Toegelaten gewassen

Rogge

Tarwe

Triticale

Behandelde onkruiden

Toegelaten teelten

  • Akkerviooltje
  • Duist
  • Ereprijs
  • Kamille
  • Kleefkruid
  • Muur
  • Raaigras
  • Viooltje
  • Windhalm

gelieve kennis te nemen van het etiket voor de volledige werking van het product

etiketten zoeken voor dit product