Gewasveld met opkomst van de zon

Capri™ Twin

Herbicide

Capri™ Twin is een herbicide met een breedspectrum tegen grassen en breedbladige onkruiden in granen.

Efficiënt tegen duist, windhalm, raaigras, haver, dravik, straatgras (60%). Klassieke breedbladigen + ereprijs, akkerviooltje, kruiskruid, hondspeterselie.

Kan worden toegepast na de winter op jonge onkruiden.

Erkend in wintertarwe, spelt, rogge en triticale.

Brochure Capri Capri Duo Capri Twin Broadway 2021 NL Front page

Herbiciden tegen grassen en breedbladige onkruiden in granen