Gewasveld met opkomst van de zon

Capri

Herbicide

CAPRI

is een selectief herbicide tegen éénjarige grassen en breedbladigen.

Toegelaten gewassen

Rogge

Tarwe

Winter Wheat

Zomertarwe

Triticale

Behandelde onkruiden

Toegelaten teelten

  • Akkerviooltje
  • Duist
  • Ereprijs
  • Muur
  • Raaigras
  • Viooltje
  • Windhalm

gelieve kennis te nemen van het etiket voor de volledige werking van het product

etiketten zoeken voor dit product