Closer_header_website

(Bodem)insecten in de aardappelteelt

Bodeminsecten veroorzaken de laatste jaren meer en meer problemen. Helaas stellen we ook vast dat de luizendruk, zeker na het wegvallen van bepaalde middelen, een specifieke aanpak vereist.

Luizen en de daarbij horende problematiek van virus, blijven jaar na jaar zorgen baren. Vooral het aandeel besmet pootgoed zien we steeds toenemen terwijl de bestrijdingsmogelijkheden almaar schaarser worden. Sinds enkele jaren is Closer erkend in (consumptie)aardappelen en pootgoed voor de bestrijding van bladluizen. Gezien zijn snelle en goede luisdodende werking, zijn zeer gunstig residuprofiel en geen vereisten naar groei van de plant, is Closer flexibel inzetbaar.

Closer

Opwaarts systemisch en translaminair insecticide

Closer is een opwaarts systemisch en translaminair insecticide dat de luizen afdoodt d.m.v. contact- en maagwerking.

Heel snelle knockdown werking

Closer heeft een heel snelle knockdown werking.

Doeltreffend en past binnen geïntegreerde bestrijding

Closer is uiterst doeltreffend tegen alle bladluizen en past binnen een geïntegreerde bestrijding met respect voor de nuttigen.

Bodeminsecten in de aardappelteelt

(Bodem)insecten in de aardappelteelt

Bodeminsecten veroorzaken de laatste jaren meer en meer problemen in de aardappelteelt. Helaas stellen we ook vast dat de luizendruk, zeker na het wegvallen van bepaalde middelen, een specifieke aanpak vereist.

Download brochure