Vergelingsziekte op een perceel suikerbieten in NLD seizoen 2021_b

Bestrijding van luizen in suikerbieten

Snelle directe werking EN lange nawerking

Luizen die drager zijn van het vergelingsvirus

  1. Groene perzikluis - Myzus persicae
  2. Zwarte bonenluis - Aphis fabae

Deze luizen zijn drager van het vergelingsvirus en voeden zich onder meer op andere waardplanten. De mate van virusoverdracht op een biet hangt af van de duur van direct contact tussen de luis en de plant.

Belangrijkste eigenschappen van het vergelingsvirus

Type virus Intensiteit van het virus Wijze van overdracht Contactduur nodig voor overdracht
BYV Sterk vergelingsvirus Semi-persistent 6-12 uur zuigcontact
BMYV Zwak vergelingsvirus Persistent 24-48 uur zuigcontact
BChV Zwak vergelingsvirus Persistent 24-48 uur zuigcontact

Bron: IRS Nederland

De contacttijd nodig om het virus door te geven is een belangrijk aspect in de verspreiding. We zien dat de overdracht van het BYV-virus gebeurt in 6 uur terwijl voor de overdracht van het BMYV en BChV minimum 24 uur nodig zijn. De efficiëntie van een behandeling wordt dus niet enkel beoordeeld op basis van het aantal afgestorven luizen na een bepaald aantal dagen maar ook op basis van de snelheid van werking. Des te sneller het luizenmiddel werkt, hoe minder virus de kans krijgt overgedragen te worden en dus te ontwikkelen.

Closer voor een goed resultaat op de 3 types virus

In het begin van het teeltseizoen zijn het vooral de knockdown-werking en de snelheid van werking die de meeste efficiëntie geven. Later op het seizoen, voor of na het sluiten van de rijen, is het de duurwerking en de systemiciteit die de voornaamste parameters zijn. 

Closer heeft deze 2 voordelen:

    Een knockdown werking

    Een goede systemie en een lange duurwerking


Closer in IPM (Integrated Pest Management)

Closer is veilig voor heel veel natuurlijke vijanden en heel goed inpasbaar binnen IPM.

Belangrijke nuttigen

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste nuttige insecten die van waarde zijn in de teelt van suikerbieten en die selectief zijn aan Closer: Lieveheersbeestjes, Zweefvliegen, Gaasvliegen, Kortschildkevers, Soldaatje.

 

Bestrijding van alle luizen in suikerbieten

Bestrijding van alle luizen in suikerbieten

Groene perizkluis en zwarte bonenluis zijn drager van het vergelingsvirus en voeden zich onder meer op andere waardplanten. De mate van virusoverdracht op een biet hangt af van de duur van direct contact tussen de luis en de plant. Dankzij zijn snelle en systemische werking, past Closer goed tegen luis in suikerbieten.

Download brochure

Closer onderscheidt zich door zijn

Knockdown-effect en zijn snelle werking

Check

Translaminaire en systemische werking met een lange duurwerking IN de biet

Check

Nieuwe werkwijze, laat dus toe om chemische families af te wisselen

Check

Efficiëntie op alle gevoelige en resistente luizen

Check

Mengbaarheid met de herbiciden binnen de FAR en FARM

Check

Veiligheid voor nuttigen en dus perfect integreerbaar binnen IPM

Check

Flexibiliteit gedurende het ganse seizoen

Check