Gewasveld met opkomst van de zon

Doxstar

Herbicide

DOXSTAR

is een selectief herbicide voor de bestrijding van dicotylen in grasland-weiland.