Gewasveld met opkomst van de zon

Frimax

Herbicide

FRIMAX

is een selectief herbicide tegen dicotylen in granen.
Bestrijdt diverse éénjarige en doorlevende onkruiden zoals kleefkruid, klaproos, duivekervel, dovenetel, hennepnetel, melganzevoet, veelknopigen.

Toegelaten gewassen

Granen

Behandelde onkruiden

Toegelaten teelten

  • Aardappel
  • Aardappelopslag
  • Dovenetel
  • Duivekervel
  • Hennepnetel
  • Kleefkruid
  • Korenbloem
  • Muur
  • Zuring

gelieve kennis te nemen van het etiket voor de volledige werking van het product

etiketten zoeken voor dit product