Gewasveld met opkomst van de zon

Garlon Super

Herbicide

GARLON SUPER

is een selectief herbicide tegen éénjarige en meerjarige tweezaadlobbige onkruiden.  Zeer efficiênt tegen akkerdistel, grote brandnetel, boterbloem, paardenbloem, jacobskruiskruid en zuringsoorten. Uitsluitend voor gebruik op permanent weiland, niet bestemd om gemaaid te worden, niet aansluiten op een stal.  Tevens bruikbaar op niet-verharde permanent onbeteelde terreinen.

Toegelaten gewassen

Grassen

Weiland

Pasture, Grass (Various)

Behandelde onkruiden

Toegelaten teelten 

  • Akkerdistel
  • Boterbloem
  • Brandnetel
  • Distel
  • Jacobskruiskruid
  • Kruiskruid
  • Paardenbloem
  • Zuring

gelieve kennis te nemen van het etiket voor de volledige werking van het product

etiketten zoeken voor dit product