MATRIGONTM
Onkruidbestrijding in bieten

Na een zachte en natte winter, kregen we begin april 2020 koud en droog weer wat het mogelijk maakte te starten met de zaai van de bieten. De droge bovenlaag van de bodem verlaagt de werking van de bodemherbiciden in vooropkomst, een regelmatige opvolging van de bietenpercelen is dus aan te raden.

MATRIGON is een groeistof die de werking van de contactherbiciden versterkt en verbreedt vanaf de eerste na-opkomst. Onafhankelijk van de bodemomstandigheden (droog of vochtig) blijft de efficiëntie van MATRIGON betrouwbaar. In verband met de terugtrekking van desmedifam, kan MATRIGON een eerste instrument zijn om de werking van fenmedifam te versterken op moeilijke onkruiden zoals varkensgras, kruiskruid, melkdistel, ...

MATRIGON, zijn kracht in na-opkomst

MATRIGON is een systemisch bladherbicide dat zich doorheen de plant verdeeld via de sapstroom en de onkruiden diepgaand bestrijdt.

MARTIGON heeft een zeer goede werking op een groot aantal jonge éénjarige onkruiden zoals kamille, kruiskruid, hondspeterselie, varkensgras, nachtschade, ... Ook meerjarige onkruiden zoals distels, aardappelopslag, hoefblad, ... worden door MATRIGON uitstekend bestreden.

MATRIGON heeft ook een belangrijke bodemwerking. MATRIGON bezit een nawerking in de bodem van 3-5 weken waardoor de kieming van éénjarige onkruiden verhinderd wordt.

MATRIGON blijft ook bij droogte heel efficiënt. Door de goede wateroplosbaarheid van clopyralid blijft MATRIGON bij het minste bodemvocht goed opneembaar voor de onkruiden.

MATRIGON is mengbaar met alle herbiciden of insecticiden in na-opkomst. MATRIGON is selectief wat ook de herbicidepartner is in na-opkomst. Een lage dosis Venzar of Centium in menging met Matrigon zijn mogelijk binnen het FARM-systeem.

Vanaf 6–blad of meer wordt een menging van een volle dosis Matrigon (1.5 l/ha) + olie op meerjarige onkruiden met een hoge dosis Venzar afgeraden. 

MATRIGON, wanneer en welke dosis op éénjarigen in FARM ?

MATRIGON is selectief vanaf stadium opkomst, zelfs bij een onregelmatige opkomst. De beste resultaten worden behaald op onkruiden in kiemlob tot 4-blad stadium.
De dosis Matrigon varieert naargelang het stadium van de bieten en de grootte van de onkruiden.

 

Gewasstadium KIEMLOB 2 ECHTE BLADEREN 4 ECHTE BLADEREN
CONTACT Betanal Elite B + T B + T
BODEM Goltix Goltix (+ Venzar) Frontier Elite / Dual Gold Venzar / Centium*
MATRIGON 0,3 L/ha 0,3 - 0,5 L/ha 0,3 - 0,5 L/ha
OLIE NEE JA  JA

* Centium : Niet in combinatie met Venzar