Gewasveld met opkomst van de zon

Primus

Herbicide

PRIMUS

is een selectief naopkomst herbicide tegen breedbladigen in winter- en zomergranen, gerst en tarwe voor zaadproductie, mais, grasland-weiland, gazons, grasvelden en graszaadteelt. Zeer doeltreffend tegen kleefkruid, kamille, muur, kruis- en schermboemigen.