Gewasveld met opkomst van de zon

Primus

Herbicide

PRIMUS

is een selectief naopkomst herbicide tegen breedbladigen in winter- en zomergranen, gerst en tarwe voor zaadproductie, mais, grasland-weiland, gazons, grasvelden en graszaadteelt. Zeer doeltreffend tegen kleefkruid, kamille, muur, kruis- en schermboemigen. 

Toegelaten gewassen

Granen

Grassen

Mais

Weiland

Pasture, Grass (Various)

Behandelde onkruiden

Toegelaten teelten

  • Boterbloem
  • Herik
  • Kamille
  • Kleefkruid
  • Muur

gelieve kennis te nemen van het etiket voor de volledige werking van het product

etiketten zoeken voor dit product