Zorvec_header_algemeen

Sherpa™ 0.8MG

Sherpa™ 0.8GR heeft een zeer goede werking tegen ritnaalden, maïswortelboorder, wortelvlieg en alle larven van de snuitkever en nachtvlinders. Ritnaalden zorgen in toenemende mate voor problemen in teelten als maïs en aardappelen. Een aantasting van ritnaalden kan gedurende enkele jaren voorkomen in de bodem en kan aldus de oogst significant gaan beïnvloeden. SHERPA 0.8 GR wordt hiertegen reeds jaren met succes ingezet.

Juiste toepassing Sherpa 0.8MG is belangrijk

Sherpa 0.8 GR is een bijzonder fijn microgranulaat met daarop de werkzame stof Cypermethrin. Door een goede verdeling van de microgranulaatkorrels rondom de aardappelknol wordt er een effectieve bescherming gegeven tegen ritnaalden. De oplosbaarheid van het product en de verdeling door de bodem na toepassing is beperkt. Een goede verdeling in het bed tijdens het planten is daarom belangrijk.

Een goede verdeling van Sherpa 0.8MG in de zaaivoor is belangrijk:

  1. Zaaikouter van de zaaimachine
  2. De Sherpa 0.8MG korrels worden in het kouter rondom het zaad gestrooid
  3. Ook Sherpa 0.8MG korrels in de ‘zone’ boven het zaad om de kiem van het plantje te beschermen
  4. Een ‘beschermde zone’ met Sherpa 0.8MG korrels beschermt zowel het zaadje als het jonge gewas
Bodeminsecten in de aardappelteelt

Bodeminsecten in de aardappelteelt

Bodeminsecten veroorzaken de laatste jaren meer en meer problemen. In de teelt van aardappelen blijven aaltjes en ritnaalden een belangrijke bron voor opbrengstderving en kwaliteitsverlies. Daarnaast stellen we vast dat ook de luizendruk een specifieke aanpak vereist.

In de brochure Bodeminsecten in de aardappelteelt zetten we de problematiek met bodeminsecten op een rijtje en bieden we mogelijke oplossingen aan.

Download brochure
Brochure Sherpa 2021 NL Front page

Ritnaalden in Maïs met Sherpa™ 0.8GR

De maïsplanten zijn vooral gevoelig voor de ritnaalden in de eerste groeifase dus vanaf kieming tot 4-blad. Daarna is de plant sterk genoeg om een eventuele “aanval” te counteren.

SHERPA wordt reeds jaren met goed resultaat ingezet in maïs voor de bestrijding van ritnaalden en is intussen één van de weinige insecticiden die de populatie ritnaalden op lange termijn aanpakt.

Download brochure