Grasland

Silvanet

Herbicide

Silvanet™ is een selectief herbicide voor de bestrijding van breedbladige onkruiden en houtachtige planten. Grasland-weiland, gazons, grasvelden, tijdelijk onbeteelde landbouwgronden en alle teelten. Zeer werkzaam tegen brandnetel, braam, zuring, winde, paardenstaart, kleefkruid en Japanse duizendknoop.