Gewasveld met opkomst van de zon

Starane Forte

Herbicide

STARANE FORTE

is een selectief herbicide tegen breedbladigen in winter- en zomergranen, grasland-weiland, raaigras, gazons en grasvelden, maïs, suikermaïs, uien (drooggeoogste), sjalot, knoflook, bosuien (lente-ui), niet verharde permanent onbeteelde terreinen en tijdelijk onbeteelde landbouwgronden.

Toegelaten gewassen

Granen

Grassen

Knoflook

Mais

Raaigras

Sjalot

Sjalot

Uien

Weiland

Pasture, Grass (Various)

Behandelde onkruiden

Toegelaten teelten

  • Haagwinde
  • Hennepnetel
  • Kleefkruid
  • Muur
  • Nachtschade
  • Zuring
  • Zwarte nachtschade

gelieve kennis te nemen van het etiket voor de volledige werking van het product

etiketten zoeken voor dit product