‘Per dag bescherming is Zorvec voor ons per saldo voordeliger’

Something went wrong. Please try again later...
Zorvec_Giethoorn_web  

“Alles wat we aan middelen gebruiken, willen we zo efficiënt mogelijk inzetten.” Aan het woord is Michel Pen, meewerkend voorman bij het bedrijf Agro Giethoorn in het Overijsselse Giethoorn. Daarom past Zorvec goed bij de bedrijfsstrategie.

Agro Giethoorn bewerkt ongeveer 450 hectare grond. Op zo’n 275 hectare teelt het bedrijf aardappelen voor frites en chips. De teelt van de aardappelen vindt plaats in zowel de uitgestrekte Giethoornse polder als nabij houtwallen in Friesland en Drenthe. Het risico op Phytophthora verschilt daardoor sterk per perceel. Het zijn met name de phytophthorastammen 36 en 37 die ze tegenkomen. Adviseur Gert Brommer en zijn collega’s van Agrifirm nemen monsters en monitoren welke phytophthorastammen aanwezig zijn in de teeltgebieden.

Gezond uitgangsmateriaal

Pen: “We telen diverse rassen, waaronder Fontane. We maken werk van de teeltrotatie. Voor de grondruil hebben we contacten met zo’n veertig veehouders. Verder zijn we kritisch op de gezondheid van het uitgangsmateriaal en bestrijden we eventuele aardappelopslag zorgvuldig.”

Efficiënt inzetten

Zijn strategie om Phytophthora in het teeltseizoen geen kans te geven, verschilt per perceel. Pen: “Bij een bosperceel starten wij eerder met spuiten dan in de polder, waar de infectiedruk over het algemeen minder hoog is. Maar belangrijker nog is dat wij de middelen zo efficiënt mogelijk inzetten. Daarvoor gebruiken wij dit seizoen als beslissingsondersteunend systeem de Phytophthora Module op Akkerweb. Voor de effectiviteit én om kosten te besparen.”

Per saldo voordeliger

Naast de bekende middelen tegen Phytophthora zet hij sinds 2019 ook Zorvec Enicade in. Als partnermiddel gebruikt Pen Mancozeb. “We hebben hiervoor gekozen in verband met de nevenwerking tegen alternaria en de mangaanvoeding van de Mancozeb.”

Alhoewel Zorvec een mooi sterk nieuw middel is, moest Michel in het begin wel wennen aan de lange spuitinterval van 10 dagen. “Waar we voorheen wekelijks een vaste spuitdag konden inplannen, liepen we met Zorvec uit de pas. Maar goed, met wat puzzelen hebben we een schema waarmee we goed uit de voeten kunnen.” Uiteindelijk is Agro Giethoorn tevreden over het resultaat. “Wij werken hier met betaalde arbeid. We sparen 1 of 2 spuitrondes uit ten opzichte van reguliere middelen. Daardoor is het middel per saldo voor ons voordeliger in vergelijking met onze vorige standaard. De combiverpakkingen vinden we geen plus van het product, dus we kijken uit naar de kant-en-klare formulering volgend jaar.”

Infectiedruk

Hoe hij Zorvec dit jaar inzet, is afhankelijk van de infectiedruk. “Bij een hoge druk kiezen we voor een blok van drie bespuitingen. Dat is het meest effectief blijkt uit onderzoek. Is de druk lager, dan wellicht twee blokken van twee bespuitingen.

Naast de akkerbouwertak heeft Agro Giethoorn een pluimveetak, biogasinstallatie en een drogerij voor onder andere petfood-producten.  Meer informatie op www.agrogiethoorn.nl.