Doelstellingen ten behoeve van het land

Duurzaamheidsdoelstellingen ten behoeve van het land

Ons engagement

Wij zetten ons in om het land, gewasopbrengsten en het succes van de landbouwsector op lange termijn te beschermen. Wij weten dat de gezondheidstoestand van de bodem, water en biodiversiteit allemaal verbonden zijn om voordelen op te leveren voor een betaalbare en overvloedige voedselvoorziening.

Onze doelstellingen voor 2030

     

Verbeterde bodemgezondheid

De gezondheidstoestand van de bodem over 30 miljoen hectare verbeteren tegen 2030. 

Wij bieden hulpmiddelen en innovaties om de gezondheidstoestand van de bodem te verbeteren om de capaciteit van gewassen te verhogen zodat ze bestand zijn tegen weersschommelingen, de lucht- en waterkwaliteit te verbeteren en bloeiende habitats te ondersteunen.

Waterbeheer verbeteren

Efficiënter gebruik van stikstof op wereldwijde landbouwgrond helpen versnellen tegen 2030. Waterverbruik verminderen en tegelijk de opbrengst verhogen op 2,5 miljoen hectare landbouwland voor zaadproductie en met waterschaarste tegen 2030 ten opzichte van 2020.

Wanneer stikstof efficiënt wordt gebruikt, groeien planten beter en worden de omringende natuurlijke hulpbronnen beschermd. Onze stikstofstabilisatoren passen geavanceerde technologie toe om het gebruik van stikstof efficiënt te verhogen. Wij voeren ook strategieën uit om efficiënt waterverbruik te verbeteren in gebieden met waterschaarste.

Biodiversiteit verbeteren

Biodiversiteit verbeteren op meer dan 10 miljoen hectare grasland en natuurlijke ecosystemen wereldwijd via duurzame beheerpraktijken en habitatbehoud tegen 2030.

Biodiversiteit is de basis voor landbouw en onze voedselsystemen. Wij werken samen met partners om meer habitats te creëren en nieuwe technologieën voor bodembeheer te ontwikkelen.

Vrouw in korenveld

Als voorvechter van verantwoorde landbouw zetten wij ons in om levens en het land te verbeteren. Wij streven een doel na dat verder gaat dan onze onmiddellijke belangen ten behoeve van de maatschappij.

Kernwaarde Corteva