De maïs is ondertussen in alle regio’s grootendeels gezaaid. Met de regen en hopelijk iets hogere temperaturen in het verschiet hopen we op een goede opkomst van de maïs. Echter, zoals steeds zijn regen en hogere temperaturen ook ideaal voor onkruiden om te kiemen. KART is reeds jaren de betrouwbare partner in het maïsschema met een duidelijke versterking op haagwinde, zwaluwtong en vooral aardappelopslag!

Voor een geslaagde onkruidbestrijding is het belangrijk om de onkruiden in een vroeg stadium te bestrijden en het schema aan te passen in functie van de aanwezige flora.

KART blijft onder alle weersomstandigheden inzetbaar en staat gekend als een uitstekende booster van de grassenmiddelen.

Bestrijding van haagwinde

Haagwinde is een meerjarige plant met een gespreide opkomst. Een tweede behandeling kan daarom nodig zijn om een afdoend resultaat te krijgen.

Bestrijding van aardappelopslag

Dankzij de fluroxypyr in de geoptimaliseerde SE-formulering, bestrijdt Kart definitief de aardappelopslag.

Bestrijding van zwaluwtong

Zonder terbuthylazine in het basisschema wordt zwaluwting onvoldoende bestreden. Toevoeging van Kart aan de basis zorgt voor een volledige bestrijding van de zwaluwtong.

 

 

Kart in maïs

Kart™ - Uw betrouwbare partner in het maïsschema

KART™ is reeds jaren de betrouwbare partner in het herbicidenschema in maïs met een duidelijke versterking op haagwinde, zwaluwtong en vooral aardappelopslag!

 

Download hier de brochure.