Gewasveld met opkomst van de zon

Kart

Herbicide

KART

is een selectief herbicide tegen probleemonkruiden in maïs. Zeer werkzaam tegen kleefkruid, kamille, muur, kruiskruid, bingelkruid, zwarte nachtschade, haagwinde, veelknopige en kruisbloemige onkruiden.