Tip •  21/02/2021

Nieuwe graanfungiciden van natuurlijke oorsprong op basis van Inatreq™ active

Something went wrong. Please try again later...

CORTEVA™ Agriscience brengt drie nieuwe fungiciden op de markt op basis van Inatreq™ active voor de bestrijding van diverse graanziektes.

Aquino™, Peacoq™ en Questar™ zijn geoptimaliseerde EC-formuleringen. Deze drie commerciële namen bevatten hetzelfde product, namelijk 50g/L Inatreq™ active. Inatreq™ active is de commerciële naam van een nieuwe molecule, fenpicoxamide.

Nieuwe werkwijze

Inatreq is van natuurlijke oorsprong, geproduceerd door fermentatie van een bacterie. Deze procedure beantwoordt aan de actuele maatschappelijke wensen. Inatreq heeft een nieuwe werkwijze die totaal verschillend is van de huidige, andere fungiciden.

Inatreq is efficiënt op de belangrijkste en meest zorgwekkende ziektes: Septoria, gele & bruine roest.

Inatreq beschikt over een preventieve en terugwerkende werking op Septoria met eveneens een lange nawerking. Op roesten heeft Inatreq enkel een preventieve werking, een partner is noodzakelijk om deze ziekte te bestrijden.

Resistentiemanagement

Om de uitstekende efficiëntie ook in de komende jaren te garanderen en aldus resistentie te voorkomen, wordt Inatreq steeds gebruikt in combinatie met een fungicide met een andere werkwijze en een efficiëntie op Septoria.

Inatreq maakt, dankzij zijn unieke werkwijze, een beredeneerd en effectief beheer van Septoria en roesten mogelijk.

Toelating

Inatreq is erkend in winter/zomertarwe, –rogge, – spelt en winterdurum. Inatreq kan worden ingezet in T1 of T2. Eén toepassing per teeltseizoen toegelaten.

Kijk ook eens op Inatreq.be .