Inatreq_Waals_Brabant_header.

AquinoTM

Fungicide tegen roest en bladvlekkenziekte in graangewassen


Aquino is een nieuw middel op basis van Inatreq™ Active en bestrijdt de belangrijkste ziektes in granen : Septoria en gele & bruine roest.

Dankzij zijn nieuwe werkwijze in granen – QiI, is Aquino efficiënt op alle Septoriastammen. 

Aquino kent een preventieve en retro-actieve werking op Septoria, en heeft een lange nawerking.

Aquino is een product van natuurlijke oorsprong, geproduceerd via fermentatie van een bodembacterie. 

Aquino™

Inatreq™ active puur. Graanfungicide van natuurlijke oorsprong. Efficiënt op de 3 meest voorkomende ziektes: septoria, gele en bruine roest.

Samenstelling

Aquino bevat 50 g/L FENPICOXAMID onder de commerciële naam Inatreq active.

Type formulering: verbeterde EC-formulering voor opname door het blad onder de code i-Q4.

Geoptimaliseerde formulering: i-Q4, geeft een complete bedekking van het blad tijdens de bespuiting en verzekert zo een homogene bescherming, verbetert de retentie van de spuitdruppels en biedt dus een zekere flexibiliteit in toepassing.

Erkenning

Ziekte Toepassing Werking Stadium
Septoria 1 toepassing/jaar Preventief/Curatief Tussen 1ste knoop en laatste blad
Bruine roest 1 toepassing/jaar Preventief Tussen 1ste knoop en laatste blad
Gele roest 1 toepassing/jaar Preventief Tussen 1ste knoop en laatste blad

EEN ENKELE TOEPASSING/jaar op het gewas.

In winter- en zomergraan en in de zaadproductie
Tarwe, durum, triticale, rogge, spelt

Toepassingsstadia
Vanaf begin oprichting (T1) tot stadium laatste blad (T2) of begin aarvorming.

 

Mogelijke toepassingen
Pas Inatreq active nooit alleen toe maar steeds in combinatie met een andere molecule die een verschillende werkwijze heeft op Septoria en/of roesten.

Nieuwe chemische familie

Fenpicoxamid, wetenschappelijke naam van de molecule, is de eerste vertegenwoordiger van een nieuwe chemische familie binnen de granen: de Picolinamides.

Nieuwe werkwijze in granen

Werkt in op de cellulaire ademhaling, op het complex III - QiI.

Deze molecule inhibeert de mitochondriale ademhaling door de elektronentransfer te blokkeren.

Eerste molecule met een QiI-efficiëntie op Septoria en roesten.

Preventieve en terugkerende werking.

Retentie en bedekking van het blad

Excellente oplossing van het product en retentie van de spuitdruppels.

De i-Q4 formulering biedt een excellente oplossing van Inatreq active, onafhankelijk van de pH, de waterhardheid of de temperatuur van het water. In de tank lost het product homogeen op, onafhankelijk van de waterkwaliteit, wat een homogene bedekking van het gewas toelaat.

Een goede retentie van de spuitdruppels op het blad maximaliseert de opname en verzekert een hoge efficiëntie. Dankzij de spontane verspreiding van de druppels op het bladoppervlak is bijna 100% van het blad bedekt met het fungicide.

Preventieve werking

Na de toepassing, wordt Inatreq active in hoofdzaak opgenomen in de waslaag dat fungeert als reservoir en zo de nawerking geeft. Van zodra sporen terecht komen op het blad, wordt Inatreq active direct opgenomen door de sporen en snel omgezet in UK2A om de kieming tegen te gaan. Dit is de preventieve werking.

Retro-actieve werking

Een ander deel van de Inatreq active penetreert continu in het bladweefsel en wordt daar omgezet naar UK2A. Deze UK2A in de plant wordt opgenomen door de daar aanwezige schimmel. Dit is de retro-actieve werking of de terugwerking.

Penetratie en opname

Na zijn toepassing laat de vorming van een vloeistoffilm een directe penetratie toe die de hoeveelheid actieve stof in het plantenweefsel verhoogt en aan Inatreq een excellente regenvastheid geeft. Reeds 30 minuten na toepassing is het product regenvast. Dankzij zijn translaminaire werking beschermt Inatreq eveneens de onderkant van het blad.

Regenvastheid

Inatreq active wordt heel snel opgenomen in de waslaag van het blad. Op basis van proeven waarbij de neerslag wordt gesimuleerd, volstaat 30 minuten tussen de bespuiting en een regenbui. Inatreq active wordt daarnaast ook gekenmerkt door een translaminaire werking wat een homogene bescherming biedt aan de boven- en onderkant van het behandelde blad. 

Resultaat: Geen significante vermindering in de werking van Inatreq active onder variabele omstandigheden.

Weersomstandigheden

Het is ideaal om van de dauw te profiteren, zeker tijdens een warme periode, en dus te behandelen ‘s ochtends vroeg bij bladtemperaturen onder de 20°C/25°C. Met de veranderende weersomstandigheden wordt behandelen ’s morgens vroeg of ’s avonds laat meer en meer het nieuwe normaal.

Wind en regen zijn natuurlijk te vermijden. Bij sterke wind: ‘s avonds na 18u gaat deze meestal wat liggen.

UK-2A voor een uitstekend resistentiemanagement

De molecule is nieuw en het risico op resistentie wordt volgens het onafhankelijke « FRAC » (FRAC = Fongicide Resistance Action Comite) als gemiddeld gedefinieerd. 

Zijn werkwijze is verschillende van de DMI, QoI, SDHI (zie tabel).

Positionering Aquino™

Een fungicidebehandeling is maar lucratief wanneer ze op het juiste moment wordt ingezet. Om heel rendabel te zijn, moeten de laatste 3 bladeren van het graan zo lang mogelijk gezond blijven. Dit zijn de bladeren die het graan zullen maken, degene die de opbrengst zullen bepalen … vooral het laatste blad is zeer belangrijk.

Hoe de bladeren van het graan tellen

  • Tijdens de groei: wanneer men spreekt over F1 dan spreekt men van het eerste blad dat men op dat moment ziet (vanaf bovenaan) en dat volledig is ontwikkeld/ontvouwd.
    En dan later…
  • Wanneer alle bladeren van de plant aanwezig zijn, spreekt men van de definitieve F1, F2, F3… F1 zal dus het laatste blad zijn dat volledig uit staat.

 

Wanneer behandelen?

De totale bescherming van deze laatste 3 bladeren is niet makkelijk te beoordelen. De beperkte opwaartse systemiciteit van fungiciden laat niet echt toe de nog niet volledig ontwikkelde bladeren te beschermen. De groei van de granen moet dus worden opgevolgd en er dient behandeld te worden van zodra ziektes verschijnen na 1ste-2de knoop. 

Vanaf het stadium laatste blad volledig uit, vinden de waarnemingen plaats op de 3 bovenste definitieve bladeren.

Ideale stadium voor een behandeling met Aquino™

Het ideale stadium voor een T1-behandeling is tussen eerste en derde knoop.

Het ideale stadium voor een T2-behandeling is stadium punten laatste blad tot volledig uit en punten van de aar.

Inatreq Active Maart 2022

Graanfungiciden op basis van Inatreq™ active

Deze brochure licht de werking en gebruik toe van Inatreq Active op de belangrijkste ziekten in granen. Inatreq is een fungicide van natuurlijke oorsprong met een nieuwe werkwijze in de granen (Qil). Inatreq bestrijdt alle Septoria-stammen en roesten en laat zo een effectief resistentiemanagement toe. Dankzij zijn i-Q4 formulering is Inatreq flexibel in gebruik (T1 of T2) met een lange nawerking.

Download brochure

De drie belangrijkste bladziekten in granen

Inatreq active is efficiënt op de ziektes die het meeste impact hebben op de opbrengst: Septoria en roesten.

SEPTORIA

AZ_500_Picture_web_info_AZ_500_Uien_Versterking_breedbladige_onkruiden

 

 

 

Drie types Septoria van dezelfde familie kunnen het graan infesteren:

  • Mycosphaerella graminicola, geslachtelijke vorm van Septoria tritici
  • Leptosphaeria nodorum, geslachtelijke vorm van Septoria nodorum
  • Leptosphaeria avenaria f. sp. Triticea, geslachtelijke vorm van Septoria avenae f. sp. triticea

De geslachtelijke vormen produceren ascosporen, de ongeslachtelijke vormen produceren sporen.

GELE ROEST

AZ_500_Picture_web_info_AZ_500_Uien_Versterking_breedbladige_onkruiden

 

Gele roest is een zeer schadelijke ziekte. Wanneer deze laat wordt vastgesteld, is de bestrijding moeilijk en kunnen de opbrengstverliezen aanzienlijk zijn.

 

 

 

BRUINE ROEST

AZ_500_Picture_web_info_AZ_500_Uien_Versterking_breedbladige_onkruiden

 

Indien niet goed bestreden kan bruine roest grote schade veroorzaken, even groot als deze veroorzaakt door gele roest of Septoria.

Utrisha N BlueN en cereales

Wat u moeten weten over Inatreq™ Active

Unieke, nieuwe werkwijze
 

Van natuurlijke oorsprong
 

Preventieve en terugwerkende werking op Septoria

Meer weten over Inatreq™