Septoria

Septoria

Septoria tritici, Septoria nodorum, Septoria avenae f. sp. triticea

Drie types Septoria van dezelfde familie kunnen het graan infesteren:

  • Mycosphaerella graminicola, geslachtelijke vorm van Septoria tritici
  • Leptosphaeria nodorum, geslachtelijke vorm van Septoria nodorum
  • Leptosphaeria avenaria f. sp. Triticea, geslachtelijke vorm van Septoria avenae f. sp. triticea

Septoria

De geslachtelijke vormen produceren ascosporen, de ongeslachtelijke vormen produceren sporen.

Symptomen – De ziekte verspreidt zich van onder naar boven in het graan

De mogelijke bronnen van een infectie met Septoria zijn de stoppel, stro of geïnfecteerd zaaigraan. De ascosporen en de sporen beginnen reeds aan hun offensief in het najaar. Deze vroege stadia zijn minder een probleem. Het is vooral de uitbreiding tijdens de strekkingsfase van het graan die van belang is en die sterk afhankelijk is van de weersomstandigheden. 

In het voorjaar, onder vochtige omstandigheden, nemen de sporen het over en infesteren het ontwikkelende graan tot het einde van zijn groei, indien de vochtigheid dit toelaat uiteraard. Temperaturen tussen 15 en 25°C bevorderen deze aantasting nog.

Ook de aren kunnen worden aangetast. Het verlies in opbrengst kan daardoor tussen de 20 en 25% zijn. Heel erg droge periodes stoppen dan weer Septoria-aantasting.

Septoria is een bladziekte met als kenmerkende symptomen bruine vlekken waarin er zwarte puntjes worden waargenomen, pycnidiën genaamd die pycnidiosporen produceren die vrijkomen bij vochtig weer. De ontwikkeling van vlekken op het blad alsook het verschijnen van de zwarte punten bevestigen dat het om Septoria gaat.

Het doel is om de laatste 3 bladeren van de plant te beschermen. Het zijn deze bladeren die het meest bijdragen aan de uiteindelijke opbrengst. Het laatste verschenen blad is het meest belangrijk.

Risicosituaties

Gevoelige rassen zijn kwetsbaar voor een Septoria-uitbraak.

Zaaidatum: geef de voorkeur aan een late zaai.

Verhoogde dichtheid: velden met een hoge zaaidichtheid zijn veel gevoeliger.

Bestrijden van opslag: tarwe-opslag onderhoudt de ziekte.

Tarwe na tarwe: in een perceel waar het voorbije jaar reeds een zware Septoriadruk was, zal het initiële inoculum terug voor een vroege aantasting zorgen.

Bestrijdingsmethodes

Rasresistentie blijft de efficiëntste methode maar deze is meestal van korte duur.

Chemische bestrijding brengt op zich geen problemen mee, er zijn perfect efficiënte behandelingen op de markt. Het zijn de vroege aantastingen, die te laat worden opgemerkt die de grootste verliezen geven.

Een preventieve bestrijding of aan het begin van de aantasting levert steeds het meeste op. De behandeling wordt opgestart vanaf stadium 2de knoop in functie van de hoeveelheid neerslag en de intensiteit van de buien tijdens de oprichting van het graan.

Beperk zoveel mogelijk het aantal behandelingen en wissel verschillende werkwijzen af. Dit zijn de twee manieren om de selectiedruk en het opkomen van resistente stammen te vertragen.

Rouille brune

Bruine roest

Indien niet goed bestreden kan bruine roest grote schade veroorzaken, even groot als deze veroorzaakt door gele roest of Septoria.

Lees meer
Rouille jaune

Gele roest

Gele roest is een zeer schadelijke ziekte. Wanneer deze laat wordt vastgesteld, is de bestrijding moeilijk en kunnen de opbrengstverliezen aanzienlijk zijn.

Lees meer...