Gewasveld met opkomst van de zon

AZTM 500

Herbicide

AZTM 500

Bodemherbicide in vooropkomst.
In granen verbreedt AZTM 500 het spectrum van de najaarsherbiciden zoals producten op basis van flufenacet, prosulfocarb, CTU, DFF… .
AZ is efficiënt op diverse breedbladige onkruiden zoals kamille, kruisbloemigen, dovenetel, muur, viooltje, ereprijs, kruiskruid… .
AZ is selectief in alle stadia ongeacht de weersomstandigheden.
AZ werkt vooropkomst van de onkruiden en wordt daardoor bij voorkeur toegepast net na zaai van het graan.

AZ kan worden toegepast na de zaai in weiland en voorkomt de kieming van muur, dovenetel, herderstasje... In voorjaarsteelten is AZ reeds selectief in een jong gewas: beperkte oplosbaarheid en spoelt niet door.

In cichorei-witloof kan AZ gefractioneerd worden ingepast in een laag doseringsssysteem van zodra 90% van de planten boven staat.

In uien kan AZ worden toegepast vanaf het kramstadium in een enkele toepassing of in gefractioneerde toepassingen.