Gewasveld met opkomst van de zon

AZTM 500

Herbicide

Bodemherbicide in vooropkomst

 

In granen verbreedt AZ™ 500 het spectrum van de najaarsherbiciden zoals producten op basis van flufenacet, prosulfocarb, CTU, DFF… .

AZ is efficiënt op diverse breedbladige onkruiden zoals kamille, kruisbloemigen, dovenetel, muur, viooltje, ereprijs, kruiskruid… .
AZ is selectief in alle stadia ongeacht de weersomstandigheden.
AZ werkt vooropkomst van de onkruiden en wordt daardoor bij voorkeur toegepast net na zaai van het graan.

AZ kan worden toegepast na de zaai in weiland en voorkomt de kieming van muur, dovenetel, herderstasje... In voorjaarsteelten is AZ reeds selectief in een jong gewas: beperkte oplosbaarheid en spoelt niet door.

In cichorei-witloof kan AZ gefractioneerd worden ingepast in een laag doseringsssysteem van zodra 90% van de planten boven staat.

In uien kan AZ worden toegepast vanaf het kramstadium in een enkele toepassing of in gefractioneerde toepassingen.

Onkruidbestrijding in cichorei en witloof front

Onkruidbestrijding in cichorei en witloof

Door de goede zaaiomstandigheden van eind maart - begin april, was het reeds mogelijk in veel regio’s om cichorei te zaaien. Ondanks de koudere temperaturen, zorgt de vochtige bodem voor een regelmatige opkomst van de cichorei en een goede werking van de herbiciden in vooropkomst. De eerste behandeling wordt uitgevoerd van zodra de cichoreiplanten opkomen. 

 

AZ™ 500 & Boa zijn onmisbare partners in een vroeg stadium om de kiemplanten tegen te gaan of te bestrijden. 

 

Download hier de brochure.