Something went wrong. Please try again later...

Sherpatm 0.8 gr: Effectief tegen ritnaalden in aardappelen

 

Ritnaalden zorgen ook in aardappelen steeds meer voor kwaliteitsverliezen en dus voor een kleiner aandeel vermarktbare aardappelen. SHERPA 0.8 GR heeft sinds 2018 een erkenning tegen ritnaalden in aardappelen en biedt zo een oplossing aan de ritnaaldenproblematiek. Daarnaast is SHERPA 0.8 GR is ook erkend in diverse andere teelten tegen verschillende bodeminsecten.

SHERPA 0.8 GR, bodeminsecticide met gunstig milieuprofiel

  • SHERPA is weinig wateroplosbaar met een goede werking tegen bodeminsecten.
  • SHERPA vormt geen stof of drift.
  • SHERPA is volledig geurloos.
  • SHERPA heeft een bufferzone van 1m met klassieke techniek.

SHERPA 0.8 GR, insecticide met een breed spectrum

SHERPA 0.8 GR heeft een zeer goede werking tegen ritnaalden, maïswortelboorder, wortelvlieg en alle larven van de snuitkever en nachtvlinders.


RITNAALDEN

 

test

Ritnaalden zorgen in toenemende mate voor problemen in teelten als maïs en aardappelen. SHERPA 0.8 GR wordt hiertegen reeds jaren met succes in de maïsteelt ingezet. SHERPA 0.8 GR heeft sinds kort ook een erkenning in de aardappelteelt.


SHERPA 0.8 GR is een bijzonder fijn microgranulaat (3500 korrels per gram) met daarop de werkzame stof Cypermethrin. Door een goede verdeling van de microgranulaatkorrels rondom de aardappelknol wordt er een effectieve bescherming gegeven tegen ritnaalden.
Onderstaande grafiek toont het gemiddelde resultaat van 3 proeven in Frankrijk en België na toepassing van zowel 12 kg/ha als 24 kg/ha. De toegelaten SHERPA 0.8 GR dosering in aardappels is 24 kg/ha om een voldoende lange bescherming te garanderen (dus ook voor de nieuwe knollen).

 

Percentage door ritnaalden aangetaste knollen

Gemiddelde van 3 proeven in Frankrijk en België

TOEPASSING IN AARDAPPELEN
SHERPA 0.8 GR beschermt de aardappelen tegen ritnaalden wanneer deze goed verdeeld wordt in het bed tijdens het planten. De oplosbaarheid van het product en de verdeling door de bodem na toepassing is beperkt. Een goede verdeling in het bed tijdens het planten is daarom belangrijk. Onderstaande figuur laat dit goed zien. De verdeling vindt plaats met deze getoonde verdeler, waardoor het product ‘breed’ in het bed wordt verdeeld. Na het dichten van het bed, zit SHERPA 0.8 GR goed verdeeld rondom de aardappel om zo een barrière te vormen tegen de ritnaalden.

EEN CORRECTE TOEPASSING IS BELANGRIJK

SHERPA 0.8 MG is een microgranulaat insecticide en is actief door contact en inname door het plaaginsect. Een correcte toepassing tijdens het planten is belangrijk om een goede verdeling te hebben. Daarvoor zijn speciale kits beschikbaar die gratis bij ons kunnen verkregen worden. Voor aardappelen is dit een universele kit voor plantmachines van 6 rijen.  

 

Vriendelijke groeten,  CORTEVA AGRISCIENCE  Benelux

SHERPA 0.8 MG: 0.8% cyperméthrin – GR aerkenningsnr  10104P/B SBM Developpement