Tip •  21/06/2021

Behandel meerjarige onkruiden op het juiste moment voor een langdurig resultaat

Something went wrong. Please try again later...

Net zoals bij de ontwikkeling van veel teelten zien we dat ook de ontwikkeling van (meerjarige) zomeronkruiden dit jaar wat vertraagd is. Met de huidige temperaturen en de regen, zullen de meerjarige onkruiden zich echter in een snel tempo laten zien.

Laat u dus niet verrassen en behandel op het juiste moment voor een goede en langdurige bestrijding.

Waar moeten we op letten bij de bestrijding van meerjarige onkruiden?

Meerjarige onkruiden worden gekenmerkt door een goed ontwikkeld wortelstelsel. Dat maakt hun bestrijding niet altijd even makkelijk.

Naast de productkeuze is vooral ook het stadium van behandeling bepalend voor het eindresultaat. Belangrijk daarbij is dat de plant nog steeds over voldoende activiteit beschikt. Bloeiende maar vooral uitgebloeide planten worden daarom beter eerst gemaaid en kunnen dan efficiënt worden bestreden na de hergroei.

Een langdurige bestrijding van zuring

Zuring - en dan vooral ridderzuring - kan zich snel ondergronds uitbreiden wanneer die niet kordaat en op regelmatige basis wordt aangepakt. Productkeuze en stadium zijn hierbij bepalend voor het resultaat op lange termijn.

Een goede keuze is hier DOXSTAR/PASTOR of BOFORT.

Bofort bevat aminopyralid en kan enkel worden toegepast in permanente graasweiden zonder aansluitende stal.

Doxstar/Pastor bevatten naast fluroxypyr ook triclopyr en geven daarom ook een versterking op grote brandnetel, schermbloemigen en verhoutte planten.

Hoe distels aanpakken op lange termijn?

Net als zuring worden ook distels gekenmerkt door een grote ondergrondse wortelmassa. Het zijn deze wortels die moeten worden bestreden om het distelprobleem op lange termijn aan te pakken. Ook hier gaan we dus opteren voor producten die voldoende systemisch zijn om tot in die wortelmassa te geraken.

Beste keuze is hier PREVAIL/THISTLEX of BOFORT of TREVISTAR.

En wat met fluitekruid en andere schermbloemigen?

Tot voor kort was de bestrijding van schermbloemigen niet altijd vanzelfsprekend. Eén of meer middelen moesten gecombineerd worden om een afdoende resultaat te geven. 

Maar met de komst van Arylex Active is er nu een doeltreffende oplossing ;

ZYPAR/MATTERA/RENITAR

Op bereklauw en zevenblad is het aan te raden eveneens een triclopyr bevattend middel toe te voegen om een uitstekend resultaat te krijgen.

Ook bij schermbloemigen is het stadium van bestrijding bepalend.

 

 

Brochure en adviezen 

Bestrijding van zomeronkruiden in grasland

Zuring, distels en schermbloemigen zijn vaak voorkomende meerjarige onkruiden in grasland. 

De zomer is de ideale periode om deze meerjarige onkruiden te bestrijden.

Download de brochure.